Na nové obory na Jihočeské univerzitě se stále můžete hlásit

5. 4. 2012 | Aktuality

Až do poloviny dubna je možné se hlásit na dva nové bakalářské obory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jde o obory Bioinformatika na Přírodovědecké fakultě a Ochrana vod na Fakultě rybářství a ochrany vod.

Bioinformatika je nově akreditovaný obor vyučovaný v angličtině. Jde o přeshraniční studium, které bude Přírodovědecká fakulta realizovat ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci. Ke studiu oboru bude přijato třicet uchazečů, přihlášku je možné vyplnit přímo na stránkách univerzity. Přijímací řízení bude sestávat ze zkoušky z angličtiny, podmínkou přijetí je mít za sebou alespoň tři roky studia matematiky na střední škole. Při větším počtu uchazečů budou přijati ti, kteří budou mít lepší průměr známek z matematiky za 2. – 4. ročník střední školy.

Ochrana vod nabízí základ v oblasti chemie, ekologie, legislativní ochrany a užívání vod v rámci EU, čištění odpadních vod, vodárenství, vodohospodářství, managementu a v neposlední řadě i rybářství, stejně jako odborně zaměřené exkurze a výlety. Pokračovat můžete v navazujícím magisterském oboru Rybářství.

Více informací naleznete na webu Jihočeské univerzity.

Zdroj: tisková zpráva

Zdroj fotografie: Stock.Xchng