Práva jsou na studium nejdražší, plyne z průzkumu

24. 11. 2013 | Aktuality

Mezinárodní průzkum Eurostudent, kterého se účastnilo několik tisíc studentů všech druhů vysokých škol, odhalil, že nejhlouběji do kapsy musí šáhnout studenti práv. Průměrně je vyjde studium na 15 000 korun za semestr. Největší položku představují výdaje za učebnice a zákoníky. Na druhém pólu stojí technické obory. Studium techniky stojí pouhých 1 900 Kč.

Studie se zajímala také o to, kolik utratí měsíčně za živobytí průměrný český vysokoškolák. Studenti veřejných a státních škol utratí necelých deset tisíc. Více rozhazovační jsou studenti soukromých škol. Ti měsíčně potřebují přes 15 000 korun. V současné době si většina studentů na své životní náklady přivydělává při škole a kromě toho spoléhá na pomoc rodičů.

Rodiče rozhodují o výběru školy

Rodiče nepomáhají pouze finančně, ale mají zásadní vliv i na vzdělání. Průzkum poukázal na to, že typ a průběh studia jednotlivce ovlivňuje vzdělání, zaměstnání a sociální postavení rodičů. Děti vzdělanějších rodičů směřují na náročnější školy a naopak.

Studenti jsou spokojení

Cílem studie, jež byla provedena pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo nejen zmapovat životní podmínky studentů. Otázky zkoumaly také prostupnost studia, vztah studentů ke škole, studentskou mobilitu a také na potřeby zdravotně znevýhodněných studentů.

Více než tři čtvrtiny studentů českých vysokých škol si studium pochvalují. Spokojení jsou jak s kvalitou výuky, tak s přístupem vyučujících. Studenti, kteří mají zkušenost se studiem v zahraničí, jsou nicméně kritičtější a vidí prostor pro zlepšení.

Celoevropského průzkumu Eurostudent se v České republice zúčastnily všechny státní a veřejné školy. Šetření probíhalo i na soukromých školách, kterých se zapojilo 29, což tvoří zhruba dvě třetiny z celkového počtu. Autoři výzkumu oslovili každého sedmého studenta. Celkem odpovědělo 6 382 studentů. Kompletní dotazník však odevzdalo 4 664 vysokoš­koláků.

Zdroj: iDnes.cz, msmt.cz
Foto: sxc.hu