POROVNÁNÍ OBORŮ: Právo

29. 2. 2012 | O studijních oborech

Co spojuje Brno, Olomouc, Plzeň a Prahu? Nejsou to jen velká česká města s množstvím památek a krásných míst, která rozhodně stojí za návštěvu, ale i sídla jediných čtyř veřejných právnických fakult v České republice. Pokud patříte mezi ty, kteří v právu vidí svou budoucnost, ale stále nevíte, jakou univerzitu si vybrat, tak právě pro vás je tu dnešní díl porovnávání oborů.

Většina uchazečů o studium práv si podá přihlášku na více než jednu univerzitu. Když se pak v červnu dozví, na kterou, respektive na které z nich se dostali, nastává okamžik rozhodování. Hlavní roli hraje mnohdy rodina a přátelé. Představa toho, že ze dne na den všechno opustí a budou se učit žít na vlastní pěst a poznávat nové lidi, mnoho studentů přiměje k tomu, aby zůstali doma nebo alespoň v blízkosti domova. Pokud stále patříte mezi nerozhodnuté, tak čtěte dál. U každé z univerzit najdete vyjádření studentů prvních ročníků, kteří mají toto rozhodování ještě v živé paměti.

BRNO

Brněnská Masarykova univerzita v posledních letech svádí neúprosný boj o nejlepší právnickou fakultu u nás s tradičním lídrem tohoto odvětví – pražskou Univerzitou Karlovou. V letošním ročníku dokonce obhájila vítězství z loňského roku. Více informací naleznete zde.

Nabízené obory: Masarykova univerzita nabízí studentům jak magisterský, pětiletý, obor Právo a právní věda, tak mnoho bakalářských oborů (Právní vztahy k nemovitostem, Právo a mezinárodní obchod, Právo a podnikání, Veřejná správa a mnoho dalších naleznete zde). Dále mají studenti možnost zapsat se také do Celoživotního studia.

Přijímací řízení: Studenti musí úspěsně složit Test studijních předpokladů (TSP), který se bude konat 5. nebo 6. května v Brně a 5. května v Bratislavě. Starší verze testů si můžete prohlídnout zde.

Statistika: Počet uchazečů do magisterského a bakalářských oborů byl v roce 2011 – 23887.

Statistika Brno 2011Statistika Brno 2011

Webová adresa školy: http://www.law.muni.cz/content/cs/

Názory studenta: Petra Kostelecká, 1. ročník

 • Proč jste si vybrala studium práv právě v Brně?Protože z Brna pocházím.
 • Bylo pro vás obtížné se na školu dostat? Kolik času jste věnovala přípravám na přijímací řízení?Nebylo to pro mě nijak zvlášť obtížné. Testy jako TSP mně jdou, navíc u podobných věcí naštěstí nebývám nervózní. Přípravě jsem věnovala v podstatě hodinu týdně, jelikož jsme měli přípravu na TSP ve škole v rámci výuky.
 • Jaké povinné předměty jste měla v prvním semestru?Teorii práva, Sociologii práva, Římské právo, odborný jazyk (v mém případě angličtinu), Státovědu a Obecné právní dějiny
 • Kolik zkoušek a kolik zápočtů vás čekalo v prvním zkouškovém období?4 zkoušky a 6 zápočtů
 • Jaké máte po prvním, úspěšně zakončeném, semestru pocity? Jste ráda, že jste si vybrala právě tuto fakultu?Pocity asi normální, jsem ráda, že mám prázdniny :-D A asi jsem, ale já o jiných právnických fakultách ani neuvažovala, já celkově nijak zvlášť neuvažovala o právech.
 • Máte nějaký vzkaz pro studenty čtvrtých ročníků středních škol, kteří se stále rozhodují mezi našimi čtyřmi právnickými fakultami?Brno je vyhlášené studentské město. Během semestru zde máte úžasnou šanci poznat mnoho nových a zajímavých lidí ze všech koutů České republiky i Slovenska. Navíc má v Brně sídlo mnoho (pro studenty práv) významných firem a institucí (mimo jiné Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud).

OLOMOUC

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zaujala v letošním hodnocení právnických fakult třetí místo. Fakulta klade důraz na výuku předmětů týkajících se evropské integrace a práva Evropských společenství. Navíc nabízí svým studentům možnost výuky i formou tzv. právních klinik, kde si studenti vyzkouší své teoretické znalosti v praxi.

Nabízené obory: Univerzita Palackého nabízí studentům jak magisterský, pětiletý, obor Právo, tak bakalářský, tříletý, obor Právo ve veřejné správě. Studenti zde mohou pokračovat na navazujícím magisterském oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo (a to nejen studenti práv, ale i studenti všech typů univerzitního bakalářského nebo magisterského studia, včetně přírodovědeckých či lékařských oborů).

Přijímací řízení: Kritériem pro přijetí do magisterského oboru Právo je splnění určité bodové hranice v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a to z testu Obecné studijní předpoklady a z testu Základy společenských věd.

Statistika: V roce 2011 byl počet uchazečů o magisterské studium 2112 a o bakalářské 512. Zapsaných studentů ke studiu bylo 380.

Webová adresa školy: http://www.pf.upol.cz

Názory studenta: Tereza Prudká, 1. ročník

 • Proč jste si vybrala studium práv právě v Olomouci?Chtěla jsem studovat právo. Podala jsem si tedy přihlášky na 3 právnické fakulty (vyjma Plzně). Doufala jsem, že alespoň na jednu z nich budu přijata – a vyšlo to v Olomouci.
 • Bylo pro vás obtížné se na školu dostat? Kolik času jste věnovala přípravám na přijímací řízení?Dostat se na PF (jakékoliv univerzity) není snadné – alespoň pro mě to tedy snadné nebylo. Navštěvovala jsem přípravný kurz (1× týdně po dobu asi dvou měsíců), dále jsem si zaplatila internetové kurzy a on-line zkušební testy. Myslím si, že připravit se dostatečně na Scio testy a zkusit si alespoň 2–3 termíny, chce mít hodně „naditou“ peněženku – BOHUŽEL!
 • Jaké povinné předměty jste měla v prvním semestru?Přehled ústavních dějin novověku, Obecná část soukromého práva 1, Teorie práva 1, Římské právo, Úvod do veřejného práva, Odborný cizí jazyk, Základy ekonomie pro právníky, Úvod do studia
 • Kolik zkoušek a kolik zápočtů vás čekalo v prvním zkouškovém období?6 zkoušek a 6 zápočtů
 • Jaké máte po prvním, úspěšně zakončeném, semestru pocity? Jste ráda, že jste si vybrala právě tuto fakultu?Mám pocit, že první semestr byl oproti těm, co mě čekají jen hodně slabý odvar. Ale věděla jsem, že studovat právo nebude jednoduché, takže se s tím snad nějak poperu. Pocity jsou tedy smíšené. Zaprvé obrovská radost z úspěšného splnění všech zkoušek a zadruhé strach z nadcházejícího letního semestru. Jsem ráda, že studuji v Olomouci a doufám, že studium i zdárně dokončím.
 • Máte nějaký vzkaz pro studenty čtvrtých ročníků středních škol, kteří se stále rozhodují mezi našimi čtyřmi právnickými fakultami?Nemohu posoudit, která právnická fakulta je nejlepší. Ale pokud se chce člověk věnovat soukromoprávní oblasti, tak Olomouc je jasná volba. Hned od prvního semestru se věnujeme občanskému právu a obrovskou výhodou (oproti ostatním fakultám) je jistě to, že neprobíráme pouze stávající OZ, ale zhruba 70 % přednášek je věnováno právě novému OZ! Takže pokud chceš být odborníkem na NOZ a mít díky tomu výhodu na trhu práce, tak spěchej do Olomouce. A samozřejmě nemůžu zapomenout na skvělé kluby, párty, koncerty, festivaly, možnosti sportovního vyžití atd., které tě v Olomouci čekají – to ke studentskému životu prostě patří!

PLZEŇ

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni má ze všech našich právnických fakult nejkratší historii. Byla založena v roce 1993 a první absolventi promovali v roce 1998. V současné době bojuje fakulta proti rozhodnutí, že jí nebude prodloužena akreditace studijních programů.

Nabízené obory: Západočeská univerzita nabízí studentům jak magisterský, pětiletý, obor Právo a právní věda, tak bakalářský, tříletý, obor Veřejná správa.

Přijímací řízení: Kritériem pro přijetí do magisterského i bakalářského oboru je splnění určité bodové hranice v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a to z testu Obecné studijní předpoklady (pro magisterský obor – rozšířená verze OSP-R) a z testu Základy společenských věd.

Statistika: V loňském roce se o studium na magisterském oboru ucházelo 1888 studentů, ze kterých bylo ke studiu přijato 459 účastníků přijímacího řízení. 813 bylo uchazečů o bakalářský obor, ze kterých bylo ke studiu přijato 154 jedinců.

Webové stránky školy: http://www.zcu.cz/fpr/

Názory studenta: Anna-Marie Chlantová, 1. ročník

 • Proč jste si vybrala studium práv právě v Plzni?Z osobních důvodů, a protože jsem si na jinou právnickou fakultu nepodávala přihlášku.
 • Bylo pro vás obtížné se na školu dostat? Kolik času jste věnovala přípravám na přijímací řízení?Jelikož téměř všechny mnou zvolené VŠ přijímaly na základě SCIO testů (nebo TSP), věnovala jsem přípravě jen čas strávený při testech a následném rozebírání chyb. Dostat se na mnou zvolenou školu nebylo nikterak těžké, neboť testy OSP-Z nevyžadují speciální znalosti. Řekla bych, že jde spíše o inteligenci jako takovou.
 • Jaké povinné předměty jste měla v prvním semestru?Teorii práva, Obecné dějiny státu a práva 1, Základy psychologie pro právníky, Úvod do soukromého práva, Ústavní právo 1, Státověda 1
 • Kolik zkoušek a kolik zápočtů vás čekalo v prvním zkouškovém období?Zkoušky byly 4, zápočtů bylo 6.
 • Jaké máte po prvním, úspěšně zakončeném, semestru pocity? Jste ráda, že jste si vybrala právě tuto fakultu?Pořád ještě nechápu, jak se mi podařilo všechny zkoušky a zápočty zvládnout, ale první semestr mne utvrdil, že jsem si zvolila správný obor. Možná je to, vzhledem k současné situaci na fakultě, podivné, ale asi bych ani nevolila fakultu v jiném městě. Plzeňská fakulta opravdu není horší než jiné, ačkoliv média tento obraz často předkládají.
 • Máte nějaký vzkaz pro studenty čtvrtých ročníků středních škol, kteří se stále rozhodují mezi našimi čtyřmi právnickými fakultami?Pokud se chcete naučit bojovat za svou čest, ukázat lidem, že studujete poctivě, tvrdě a jste stejně dobří jako studenti z jiných fakult, tak pojďte do Plzně. Pokud dáte na to, co bylo psáno v bulváru a uvěříte, že vás v Plzni čeká jen samé válení se, tak budete zklamáni. Nemůžete věřit všemu, co kde napíšou :) V Plzni je relativně nízký počet studentů v ročníku, dává vám to tedy více prostoru při seminářích a cvičeních, kdy si vás přednášející mohou lépe zapamatovat a to vám může u zkoušky pomoci.

PRAHA

Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze je naší nejstarší právnickou univerzitou. V současné době na ní studuje přes 4000 studentů. Studium je zde zaměřeno na všechny oblasti práva.

Nabízené obory: Univerzita Karlova nabízí studentům magisterský, pětiletý, obor Právo a možnost Celoživotního vzdělávání.

Přijímací řízení: Kritériem pro přijetí do magisterského oboru je splnění určité bodové hranice v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a to z testu Obecné studijní předpoklady – rozšířená verze a z testu Základy společenských věd. Dále mohou uchazeči o studium získat bonusové body za své maturitní vysvědčení a za složené státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně B2 včetně). Více informací zde.

Statistika: Z 3356 uchazečů bylo ke studiu na magisterském oboru přijato 834 studentů.

Webové stránky školy: http://www.prf.cuni.cz

Názory studenta: Veronika Drzková, 1. ročník

 • Proč jste si vybrala studium práv právě v Praze?Bydlím v Praze, jinam bych asi nešla. Ve hře mohlo být teoreticky ještě Brno, ale Olomouc a Plzeň nepřipadaly v úvahu.
 • Bylo pro vás obtížné se na školu dostat? Kolik času jste věnovala přípravám na přijímací řízení?Přijímačky jsou formou zkoušek SCIO. Ty jsou obtížné jak pro koho. Jsou to typové příklady, na které se dá dobře připravit. Takže ve výsledku přijímačky zvládne i cvičená opice, když si dokola opakuje pořád to samé a má na to nervy. Já se nepřipravovala vůbec. Na OSP i na ZSV jsem šla dvakrát – poprvé nebyl výsledek nijak závratný, ale podruhé už percentil v pohodě stačil.
 • Jaké povinné předměty jste měla v prvním semestru?Teorie práva, Dějiny práva a států evropských zemí a USA, Římské právo a základy novodobého práva soukromého, České a československé právní dějiny, Státověda a Politologie
 • Kolik zkoušek a kolik zápočtů vás čekalo v prvním zkouškovém období?3 zkoušky, 3 zápočty
 • Jaké máte po prvním, úspěšně zakončeném, semestru pocity? Jste ráda, že jste si vybrala právě tuto fakultu?Pocity mám smíšené. V prvním semestru pro mne byly některé předměty zajímavé, ale jiné nikoliv.
 • Máte nějaký vzkaz pro studenty čtvrtých ročníků středních škol, kteří se stále rozhodují mezi našimi čtyřmi právnickými fakultami?Já osobně bych vybírala mezi Prahou a Brnem. To je můj názor. :)

A závěrem jen pro srovnání tabulka – Průběh studia od přijímacího řízení po přechod absolventů na trh práce (více naleznete zde). Průběh

Zdroj textů a obrázků: webové stránky jednotlivých fakult