Žebříček vysokých škol podle SVP PdF UK

24. 2. 2012 | Aktuality

Nedávno jsme informovali o hodnocení kvality českých vysokých škol tak, jak jej svým čtenářům nabídly Hospodářské noviny. Svůj žebříček škol ale letos vytvořilo také Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK (SVP).

Studie sestavená autory Jan Koucký a Aleš Bartušek srovnává všech 26 českých veřejných vysokých škol a 138 jejich fakult a vychází z dat sebraných za roky 2010 a 2011. Svou koncepcí navazuje na první (a zároveň do této chvíle poslední) studii, kterou zmínění autoři sestavili v roce 2010 a která zohledňovala roky 2008 a 2009.

Jednotlivé školy byly pro účely srovnání, stejně jako při posledním průzkumu, hodnoceny dle hlavní funkce (studijní, mezinárodní, výzkumná/umělecká, podnikatelská, regionální a celoživotní), jednotlivé fakulty byly rozčleněny dle oboru. Mimoto SVP sestavilo devět základních ukazatelů popisujících průběh studia na dané škole či fakultě od přijímacího řízení přes jejich absolvování až po přechod na pracovní trh. Z hlediska funkce a profilu byly sledované školy a fakulty hodnoceny pomocí hvězdiček, hodnocení průběhu studia od přijímacího řízení až po přechod na pracovní trh pak bylo vyjádřeno procentuálně.

Základní zdroje pro analýzu pro autory průzkumu představovaly databáze SVP o zaměstnatelnosti a uplatnění absolventů vysokých škol (databáze REFLEX), databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání, sdružené informace matrik studentů (SIMS), výroční zprávy jednotlivých veřejných vysokých škol a další veřejné zdroje.

Úplné výsledky hodnocení naleznete na stránkách www.strediskovzdelavacipolitiky.info (pdf verze, vydáno 17. 2. 2012) .

Zdroj: www.strediskovzdelavacipolitiky.info