POROVNÁNÍ OBORŮ: Německý jazyk a literatura

6. 11. 2012 | O studijních oborech

Sprichst du Deutsch? Interessierst du dich für Deutsch? Pokud jste na obě předešlé otázky odpověděli kladně, tak právě pro vás je určen následující článek. Mimo jiné se v něm dozvíte, kde se dá obor Německý jazyk a literatura studovat, jaké jsou přijímačky a jak je to s uplatněním absolventů.

BRNO

Studium na Masarykově univerzitě je zaměřeno na poznání jazyka, literatury a kultury německy mluvících zemí. Hlavním cílem studia je osvojení základů jazykovědy a literatury a hlubší proniknutí do historie i současnosti kulturního okruhu německy mluvících států.

Příklady nabízených předmětů: Sprachübungen und Landeskunde, Švédština pro jednooborové bakaláře němčiny, Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft, Einführung in die Literatur, Obecná fonetika a fonologie pro germanisty, Deutsche Literatur 1700–1790, Einführung in die Geschichte und Kultur und Politik und Gesellschaft in Deutschland

Přijímací řízení: Skládá se ze dvou částí. První je celouniverzitní test studijních předpokladů (TSP). Starší verze testů si můžete prohlédnout zde. Poté následuje písemná zkouška z německého jazyka. Ta se skládá z řešení úkolů na základě daného textu a gramatického testu.

Statistika: V loňském roce podalo na tento obor přihlášku 267 uchazečů o studium. Ke studiu bylo nakonec přijato 157 z nich. K přijetí bylo zapotřebí získat alespoň padesát bodů ze sta v oborovém přijímacím řízení. Poslední přijatý uchazeč měl výsledek u TSP 12,8.

Webová adresa: www.phil.muni.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí obor Německý jazyk a literatura v dvouoborové prezenční kombinaci.

Příklady nabízených předmětů: Úvod do studia německého jazyka, fonetika a fonologie, Morfologie současné němčiny, modely klasifikace literatury, syntax, německy mluvící země v současné Evropě a německá literatura 20. století.

Přijímací řízení: Podmínky nebyly fakultou doposud zveřejněny.

Statistika: Fakulta nemá zveřejněna konkrétní čísla k jednotlivým oborům.

Webová adresa: www.ff.jcu.cz

PRAHA

Univerzita Karlova v Praze nabízí obor Německý jazyk a literatura v bakalářském prezenčním studijním programu. Uchazeč si může vybrat buď jednooborové, nebo dvouoborové studium. Kombinovat obor přitom může se všemi dvouoborovými bakalářskými obory s výjimkou oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci.

Příklady nabízených předmětů: Argumentieren, Deutsch in Böhmen, Mähren und Schlesien, Deutsche Literatur 1880–1945, Deutsche Literatur in den böhmischen Ländern, Einführung in Philosophie für Germanisten, Literatur und Kultur 1945–1968 a Praktische Phonetik.

Přijímací řízení: Přijímací zkoušky jsou jednokolové a písemné. Zkouška se skládá ze tří částí: test porozumění jednoduchému publicistickému textu v němčině, gramatický test na úrovni maturitních znalostí a ověření základních znalostí z dějin, reálií a kultury německé jazykové oblasti.

Statistika: V minulém akademickém roce bylo na tento obor podáno 108 přihlášek. Přijato bylo 52 uchazečů.

Webové stránky: is.cuni.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nabízí obor Německý jazyk a literatura v jednooborové i dvouoborové prezenční kombinaci. Studenti mohou mít obor v kombinaci s: Český jazyk a literatura, Filozofie, Geografie, Historie, Hudební výchova, Informatika, Matematika, Politologie, Společenské vědy a Tělesná výchova.

Příklady nabízených předmětů: Fonetika a fonologie, interkulturní germanistika, úvod do jazykovědy, dějiny a reálie NJO, gender a společnost, lexikologie, dějiny literatury, německá literatura z Čech a praktická rétorika.

Přijímací řízení: U jednooborového i dvouoborového studia univerzita přijímací zkoušky promíjí. Stačí se prokázat maturitním vysvědčením.

Webové stránky: ff.ujep.cz

Zdroje informací: webové stránky jednotlivých univerzit
Zdroj obrázku: sxc.hu

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
Letní kurzy češtiny stmelují naše krajany z různých koutů světa

Letní kurzy češtiny stmelují naše krajany z různých koutů světa

Vědí, že pocházejí z Česka. Češtinu slýchávali nebo ještě stále slýchávají od svých rodičů či prarodičů. Žijí v zahraničí, ale ve svých vískách zakládají české spolky a dodržují tradice a svátky. Pravidelně pak míří na letní kurz češtiny do Dobrušky na Rychnovsku, kde se snaží češtině lépe porozumět. Letní kurzy češtiny pro krajany žijící v zahraničí každoročně pořádá …

číst více
První česká vysokorychlostní trať povede nejspíš přes Ústí nad Labem

První česká vysokorychlostní trať povede nejspíš přes Ústí nad Labem

Z Prahy do Ústí trvá cesta vlakem zhruba 70 minut, plus mínus nějaká ta hodinka dvě zpoždění. Pokud plánujete studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a za vzděláním budete pravidelně dojíždět, můžete se možná do budoucna těšit na to, že do školy pojedete šinkansenem a cesta se vám zkrátí na méně než polovinu!   Momentálně je …

číst více