Počet nezaměstnaných absolventů stoupá

14. 3. 2013 | Aktuality

Ještě nedávno platilo, že absolventi vysokých škol mají uplatnění na trhu práce jisté. Dnes je akademický titul při hledání zaměstnání výhodou, nicméně jistotu, že najdete práci v oboru odpovídající vaší kvalifikaci, nemáte. Obecná míra nezaměstnanosti v ČR se zvyšuje a s ní i počet nezaměstnaných vysokoškolských absolventů. Jejich počet totiž roste rychleji, než počet odpovídajících pracovních míst.

Národní ústav odborného vzdělávání považuje absolventy všech typů škol za rizikovou skupinu aktivních obyvatel. V letech 2009 až 2011 se počet nezaměstnaných absolventů zvýšil téměř o 63 % a odborníci se shodují, že tento trend se bude nadále prohlubovat. Podle jejich odhadů vzroste do roku 2020 počet absolventů vysokých škol v ČR o 43 %, avšak počet vhodných pracovních míst pouze o 10 %.

Proto podle odborníků přichází řada na další přínosy, které uchazeči budou potenciálním zaměstnavatelům nabízet, například vyšší kvalifikace, znalost několika cizích jazyků a absolvovaná praxe. „Vzhledem k prognózám bude stále více sílit tlak na provázanost studia s praxí a na další vzdělávání při zaměstnání,“ uzavírá Pavel Neset, prorektor pro studijní činnost z Vysoké školy obchodní v Praze.

Foto:sxc.hu