Opavská univerzita otvírá nový obor – Multimediální techniky

15. 2. 2009 | O studijních oborech

Toužíte po oboru technickém a přitom tvůrčím? Chcete aby vaše studium bylo tak trochu o umění a zároveň o fyzice? Nechcete se vzdát kultury ani techniky? Pak je pro vás možná řešením nově otevřený obor na Slezské univerzitě v Opavě – Multimediální techniky. Pozn. Článek byl aktualizován dne 21. 11. 2009 (-hus-)

Organizace studia

Multimediální techniky byly otevřeny v rámci programu Aplikovaná fyzika. Vyučují se v prezenční formě. Studium je tříleté a po jeho dokončení získáte titul bakaláře – Bc. Obor je akreditován do 7. října 2012. Předpokládá se přijetí třiceti studentů.

Charakteristika studia

Multimediální techniky si kladou za cíl naučit studenty zvládnout především technickou stránku tvorby mediálních produktů. Absolvent tohoto oboru by měl být schopný podílet se na tvorbě filmů, multimediálních prezentací, výukových programů, dále by měl umět využít počítačovou techniku pro multimediální tvorbu. Během studia se setká s různými oblastmi oboru od tvorby webových stránek přes zpracování zvuku, digitální fotografie, tvorbu internetových aplikací až po režii či scenáristiku.

Struktura studia

Studium je rozděleno na tři bloky povinných předmětů a dva bloky doplňujících povinně volitelných předmětů. Povinné předměty tvoří základní kurz fyziky, základní kurz matematiky a počítačové techniky a blok multimediálních předmětů a cizí jazyk. Tyto absolvuje posluchač oboru během prvního a druhého ročníku. Dále je studentovi určeno z obou bloků povinně volitelných předmětů zvládnout alespoň daný objem učiva. Skladba povinně volitelných předmětů je individuální podle každého studenta – vybírá si z bloku volitelných fyzikálních předmětů a bloku volitelných multimediálních a společenskovědních předmětů rozvrstvených mezi všechny tři ročníky.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní v technických sekcích televizí, tisku, fotografických studií, firem zaměřených na reklamu a propagaci či v oboru tvorby webu, ve státním i soukromém sektoru. Mohou také dále pokračovat ve studiu fyziky.

Důležitá data a fakta

Přijímací zkoušky proběhnou v červnu 2010 v podobě ústní zkoušky zaměřené na všeobecné studijní předpoklady a exaktní disciplíny (matematika, fyzika). Přihláška se podává klasicky i elektronicky do 26. února 2010.

Zdroje informací

http://studia.edumenu.cz/…tudium-opava, www.slu.cz/fpf/cz, http://www.fpf.slu.cz/