Na laborky i o prázdninách. Zlínští studenti si mohli po lockdownu osahat vědu v praxi

29. 7. 2021 | Aktuality

Laboratoře na UTBVětšina vysokých škol je o prázdninách pro studenty zavřená a znovu se otevírá až s novým semestrem. Výjimkou je Fakulta technologická na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. I po ukončení zkouškového univerzita otevřela své laboratoře a na čtyři týdny do nich umožnila přístup zájemcům z řad studentů.

„Když jsme v průběhu letního semestru zjistili, že nás asi nečeká žádné rozvolnění a umožnění prezenční výuky, tak jsme přemýšleli, jak studentům umožnit alespoň částečně se dotknout přístrojů a zařízení, aby si osvojili nějaké dovednosti. Jejich zájem nás velmi překvapil, protože přece jen jsou zde dobrovolně ve svém volném čase,“ popsala Simona Mrkvičková, proděkanka pro pedagogickou činnost magisterského studia.

Laboratoře byly otevřené od poloviny června do poloviny července. Možnost v laboratořích pracovat a vyzkoušet si své teoretické poznatky v akci využila přibližně třetina studentů. Celkem mohli laboratoře používat v rámci 23 předmětů, a to na dva až čtyři dny. Měli možnost například analyzovat kosmetické suroviny, gumárenské technologie, technologie výroby potravin nebo mikrobiologií.

„Máme už sice po zkouškovém období, ale jsem vděčná, že jsem mohla přijít. Je to velká výhoda, protože celý semestr jsme se do laboratoří nedostali a moc nám to vzhledem ke studiu chemie chybělo. Chyběl nám kontakt se sklem i s chemikáliemi,“ řekla Simona Priebojová, studentka prvního ročníku oboru biomateriály a kosmetika.

O příležitost pracovat v laboratořích měli zájem studenti všech ročníků, včetně těch, kteří zrovna skládali státnice. Přineslo jim to totiž řadu výhod. „Po absolvování získají účastníci certifikát, díky kterému mohou u potenciálních zaměstnavatelů prokázat, že i v době koronaviru navštěvovali prezenčně laboratoře, což jim ve finále může dát jistou výhodu na trhu práce,“ uvedl Martin Bednařík, proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia Fakulty technologické.

Studenti nebyli jediní, kteří o prázdninách laboratoře využili. Zavítali do nich i vyučující, kteří jinak mají v létě dovolenou. „Nijak studenty nehoníme, víme, že není lehká doba a že výuka laboratoří nejde dělat on-line. Podstatné je, aby si teď ozkoušeli v praxi to, co se teoreticky už naučili,“ vysvětlil Michal Kovář, vedoucí dobrovolné laboratoře.

Laborkami dobrovolné aktivity fakulty nekončí. V září například budou moct zájemci navštívit akci s názvem Noc vědců organizovanou akademickými pracovníky, která má za cíl přiblížit vědecké obory širší veřejnosti.

Zdroj: iDNES.cz

Další články k tématu

Klesá zájem o učňovské obory. Může za to i covid

Klesá zájem o učňovské obory. Může za to i covid

V loňském roce české školství překonalo skoro třicet let trvající rekord. Na učňovské obory nastoupil nejnižší podíl studentů od roku 1993. Učňové tvořili 27,2 procenta všech prváků na středních školách. V minulých letech se přitom tohle číslo pohybovalo kolem 30 procent. Nárůstu zájmu se na rozdíl od učňovských oborů těšily maturitní obory středních odborných škol. …