Které VŠ ještě přijímají přihlášky?

14. 3. 2013 | Přijímací řízení

S únorem je minulostí i deadline pro podávání přihlášek na většinu vysokoškolských oborů. Celá řada škol ale přihlášky přijímá dál. Přinášíme Vám přehled nejzajímvějších z nich.

Česká zemědělská univerzita (ČZU)

Termín podání přihlášky (platí pro všechny fakulty ČZU): 31. března 2013

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Bakalářské programy: Chov koní, Kynologie, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, Trávníkářství, Chovatelství, Pěstování rostlin a další Více informací zde.

Provozně ekonomická fakulta Bakalářské programy: Hospodářská politika správa, Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management, Economics Policy and Administration Více informací zde.

Technická fakulta Bakalářské programy: Inženýrství údržby, Zemědělská technika, Silniční a městská automobilová doprava a další Více informací zde.

Fakulta životního prostředí Bakalářské programy: Aplikovaná ekologie, Krajinářství, Územní technická a správní služba, Vodní hospodářství, Územní plánování Více informací zde.

Fakulta lesnická a dřevařská Bakalářské programy: Lesnictví, Dřevařství, Provoz a řízení myslivosti, Game Management, Forestry, Hospodářská a správní služba v LH Více informací zde.

Institut tropů a subtropů Bakalářské programy: Zemědělství tropů a subtropů, Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů Více informací zde.

České vysoké učení technické (ČVUT)

Termín podání přihlášky (platí pro všechny níže uvedené fakulty): 31. března 2013

Fakulta stavební Bakalářské programy: Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavební inženýrství, Civil Engineering Více informací zde.

Fakulta strojní Bakalářské programy: Strojírenství, Teoretický základ strojního inženýrství, Výroba a ekonomika ve strojírenství Více informací zde.

Fakulta elektrotechnická Bakalářské programy: Elektrotechnika, energetika a management, Komunikace, multimédia a elektronika, Kybernetika a robotika, Otevřená informatika, Softwarové technologie a management, Otevřené elektronické systémy Více informací zde.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Bakalářské programy: Jaderné inženýrství, Radiologická technika, Matematická informatika, Aplikovaná informatika a další Více informací zde.

Fakulta dopravní Bakalářské programy: Automatizace a informatika, Dopravní systémy a technika, Letecká doprava, Profesionální pilot, Technologie údržby letadel, Management a ekonomika dopravy a telekomunikací, Inteligentní dopravní systémy Více informací zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství Bakalářské programy: Biomedicínská a klinická technika, Specializace ve zdravotnictví, Ochrana obyvatelstva Více informací zde.

Fakulta informačních technologií Bakalářské programy: Informatika Více informací zde.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU, JČU)

Ekonomická fakulta Bakalářské programy: Ekonomická informatika, Finanční a pojistná matematika, Obchodní podnikání, Strukturální politika EU pro veřejnou správu, Řízení a ekonomika podniku, Účetnictví a finanční řízení podniku Termín podání přihlášky: 30. března 2013 Více informací zde.

Fakulta rybářství a ochrany vod Bakalářské programy: Zootechnika (Rybářství), Ekologie a ochrana prostředí (Ochrana vod) Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Filozofická fakulta Bakalářské obory: Archeologie, Bohemistika, Dějiny umění, Evropská teritoriální studia, Historie, Italský jazyk, Španělský jazyk a literatura a další Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Pedagogická fakulta Bakalářské obory: Geografie pro veřejnou správu, Tělesná výchova a sport, Výchova ke zdraví, Psychologie, Arteterapie a další Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Přírodovědecká fakulta Bakalářské programy: Aplikovaná informatika, Biofyzika, Biochemie, Biologie, Ekologie a ochrana přírody, Elektrotechnika a informatika, Fyzika, Chemie Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Teologická fakulta Bakalářské obory: Teologie, Filozofie a religionistika, Sociální a charitativní práce, Pedagogika volného času, Filozofie-Historie, Teologie-Bohemistika a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Zdravotně sociální fakulta Bakalářské programy: Rehabilitace, Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví, Ochrana obyvatelstva, Sociální politika a sociální práce, Sociální pedagogika Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Zemědělská fakulta Bakalářské programy: Zootechnika, Zemědělství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Masarykova univerzita (MU)

Lékařská fakulta Magisterské programy: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství (jedná se o magisterské programy vyučované v anglickém jazyce) Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Filozofická fakulta Bakalářský program: Filologie (obor: Anglický jazyk a literatura, program je vyučován v anglickém jazyce) Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Agronomická fakulta Bakalářské obory: Agroekologie, Odpadové hospodářství, Technologie potravin, Fyzotechnika, Biotechnologie rostlin, Všeobecné zemědělství, Zootechnika, Rostlinolékařství, Pozemková úprava a ochrana půdy, Provoz techniky, Agrobyznys, General Agriculture Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Lesnická a dřevařská fakulta Bakalářské programy: Arboristika, Design nábytku, Dřevařství, Krajinářství, Nábytek, Lesnictví, Stavby na bázi dřeva Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Provozně ekonomická fakulta Bakalářské programy: Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika, Inženýrská informatika Termín podání přihlášky: 11. března 2013 Více informací zde.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Bakalářské programy: Regionální rozvoj, Regional Development, Mezinárodní rozvojová studia, International Territorial Studies Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Zahradnická fakulta Bakalářské programy: Zahradnické inženýrství (Vinohradnictví a vinařství, Zahradnictví), Zahradnictví, Zahradní a krajinářská architektura Termín podání přihlášky: 20. března 2013 Více informací zde.

Ostravská univerzita v Ostravě

Filozofická fakulta Bakalářský obor: Sociologie Termín podání přihlášky: 15. dubna 2013 Více informací zde.

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská akademie v Karviné Bakalářské programy: Ekonomika a management, Gastronomie, hotelnictví a turismus, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika Termín podání přihlášky: 8. března 2013 Více informací zde.

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Fakulta textilní Bakalářské obory: Textilní marketing, Výroba oděvů a management obchodu s oděvy, Textilní technologie, materiály a nanomateriály Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Bakalářské programy: Specializace v pedagogice, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Tělesná výchova a sport, Filologie, Historická studia, Vychovatelství a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Ekonomická fakulta Bakalářské programy: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta strojní Bakalářský program: Strojní inženýrství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Bakalářské programy: Elektrotechnika a informatika, Informační technologie, Aplikovaná věda a informatika, Nanotechnologie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Ústav zdravotnických studií Bakalářské programy: Ošetřovatelství, Biomedicínská technika Termín podání přihlášky: 20. května 2013 Více informací zde.

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta Bakalářské programy: Technická podpora humanitních věd, Filozofie, Politologie, Sociologie, Historické vědy, Archeologie Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Pedagogická fakulta Bakalářské programy: Mediální a komunikační studia, Filologie, Vychovatelství, Speciální pedagogika, Specializace v pedagogice Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Přírodovědecká fakulta Bakalářské obory: Matematika/In­formatika/Che­mie/Biologie/Fy­zika se zaměřením na vzdělání, Finanční a pojistná matematika, Systémová biologie a ekologie a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta informatiky a managementu Bakalářské obory: Aplikovaná informatika, Finanční management, Informační management, Management cestovního ruchu Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Ústav sociální práce Bakalářské obory: Sociální práce, Sociální a charitativní práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem (UJEP)

Pedagogická fakulta Bakalářské programy: Filologie, Specializace v pedagogice, Tělesná výchova a sport, Vychovatelství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta sociálně ekonomická Bakalářské programy: Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Sociální politika a sociální práce Termín podání přihlášky: 31. března 2012 Více informací zde.

Fakulta výrobních technologií a managementu Bakalářské programy: Strojírenská technologie, Energetika, Strojírenství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta životního prostředí Bakalářské programy: Ekologie a ochrana prostředí, Inženýrská ekologie Termín podání přihlášky: 15. březen 2013 Více informací zde.

Filozofická fakulta Bakalářské programy: Interkulturní germanistika, Dokumentace památek, Historie, Filozofie, Politologie, Společenské vědy, Základy humanitní vzdělanosti a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Přírodovědecká fakulta Bakalářské obory: Geografie střední Evropy, Toxikologie a analýza škodlivin, Biologie, Počítačové modelování ve fyzice a technice, Aplikované nanotechnologie, Informační systémy, Matematika a její použití v přírodních vědách a množství dvouoborových studií Termín podání přihlášek: 31. března 2013 Více informací zde.

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Přírodovědecká fakulta Bakalářské obory: Demografie s ekonomií, učitelské obory Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Cyrilometodějská teologická fakulta Bakalářské obory: Sociální pedagogika, Teologie a spiritualita zasvěceného života a další/Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce Termín podání přihlášky: 31. března/30. dubna Více informací zde.

Fakulta tělesné kultury Bakalářský obor: Ochrana obyvatelstva Termín podání přihlášky: 29. března 2013 Více informací zde.

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera Bakalářské programy: Stavební inženýrství, Dopravní technologie a spoje Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta ekonomická a správní Bakalářské programy: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské programy: Elektrotechnika a informatika, Informační technologie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta chemicko-technologická Bakalářské programy: Farmakochemie a medicinální materiály, Anorganické a polymerní materiály, Chemie a technická chemie, Chemie a technologie potravin, Polygrafie, Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů, Speciální chemicko-biologické obory, Chemické a procesní inženýrství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta restaurování Bakalářské programy: Výtvarné umění Termín podání přihlášky: 17. května 2013 Více informací zde.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Fakulta technologická Bakalářské programy: Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Procesní inženýrství, Chemistry and Materials Technology Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta managementu a ekonomiky Bakalářské programy: Ekonomie a management Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta aplikované informatiky Bakalářské programy: Inženýrská informatika Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta humanitních studií Bakalářské programy: Filologie, Ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotně sociální péče, Specializace v pedagogice Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Vysoká škola báňská (VŠB-TUO)

Fakulta bezpečnostního inženýrství Bakalářské obory: Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studijní programy: Informační a komunikační technologie, Projektování elektrických zařízení, Elektrotechnika Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Fakulta stavební Bakalářské programy: Stavební inženýrství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta strojní Bakalářský studijní program: Strojírenství, Technologie letecké dopravy Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Bakalářské programy: Metalurgické inženýrství, Procesní inženýrství, Ekonomika a řízení průmyslových systémů, Materiálové inženýrství Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Hornicko-geologická fakulta Bakalářské programy: Fyzika, Nerostné suroviny, Geologické inženýrství, Hornictví, Geodézie a kartografie Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Fakulta financí a účetnictví Bakalářské programy: Finance a účetnictví Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta mezinárodní vztahů Bakalářské programy: Mezinárodní ekonomické vztahy, International Economic Relations, Politologie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta podnikohospodářská Bakalářské programy: Ekonomika a management Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta informatiky a statistiky Bakalářské programy: Aplikovaná informatika, Kvantitativní metody v ekonomice Termín podání přihlášky: 31. března 2013 (kromě PIS) Více informací zde.

Národohospodářská fakulta Bakalářské programy: Ekonomie a hospodářská správa Termín podání přihlášky: 31. května 2013 Více informací zde.

Fakulta managementu Bakalářské programy: Ekonomika a management Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

Bakalářské obory: Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotní sociální pracovník Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Termín podání přihlášky (platí pro všechny níže uvedené fakulty): 29. března 2013 Více informací o všech studijních programech zde.

Fakulta chemické technologie Bakalářské programy: Aplikovaná chemie a materiály, Syntéza a výroba léčiv, Biomateriály pro medicínské využití, Forenzní analýza, Konzervování

Fakulta technologie ochrany prostředí Bakalářské programy: Technologie pro ochranu životního prostředí, Forenzní analýza,

Fakulta potravinářské a biochemické technologie Bakalářské programy: Potravinářská a biochemická technologie, Syntéza a výroba léčiv, Forenzní analýza

Fakulta chemicko-inženýrská Bakalářské programy: Inženýrství a management, Chemie, Inženýrská informatika, Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství, Syntéza a výroba léčiv

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

Bakalářské programy: Strojírenství, Dopravní technologie a spoje, Stavitelství, Ekonomika a management Termín podání přihlášky: 12. dubna 2013 Více informací zde.

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Fakulta chemická Bakalářské programy: Chemie a chemické technologie, Chemie a technologie potravin, Termín podání přihlášky 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Bakalářské programy: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, Biomedicínská technika a bioinformatika, Angličtina v elektrotechnice a informatice Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta informačních technologií Bakalářské programy: Informační technologie Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta podnikatelská Bakalářské programy: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Kvantitativní metody v ekonomice Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta stavební Bakalářské programy: Městské inženýrství, Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Civil engineering Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta strojního inženýrství Bakalářské obory: Strojní inženýrství, Profesionální pilot, Průmyslový design ve strojírenství, Energetika, procesy a životní prostředí a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Fakulta aplikovaných věd Bakalářské obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika, Geomatika, Informatika, Kybernetika a řídící technika, Obecná matematika, Počítačové modelování, Výpočty a design a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta ekonomická Bakalářské programy: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Geografie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta elektrotechnická Bakalářské obory: Elektronika a telekomunikace, Komerční elektrotechnika, Aplikovaná elektrotechnika, Elektrotechnika a energetika, Technická ekologie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta filozofická Bakalářské programy: Antropologie, Archeologie, Historické vědy, Humanitní studia, Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta pedagogická Bakalářské programy: Specializace v pedagogice, Historická studia, Tělesná výchova a sport, Přírodovědná studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta strojní Bakalářské programy: Strojní inženýrství Termín podání přihlášky: 12. dubna 2013 Více informací zde.

Fakulta zdravotnických studií Bakalářské programy: Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Zdroj informací: webové stránky univerzit Zdroj obrázku: sxc.hu