Kde ještě přijímají přihlášky?

18. 3. 2016 | Přijímací řízení

Nestihli jste do konce února podat přihlášku na VŠ? Nebo byste raději ještě jednu, záložní? Některé školy ještě přijímají přihlášky. Podívejte se, které!

BŘEZEN

Česká zemědělská univerzita – Fakulta agrobiologie, potravinovýc a přírodních zdrojů (http://www.af.czu.cz/cs/), Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (http://www.ftz.czu.cz/cs/), Fakulta životního prostředí (http://www.fzp.czu.cz/cs/), Institut vzdělávání a poradenství (http://www.ivp.czu.cz/cs/), Technická fakulta (http://www.tf.czu.cz/cs/)

ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství (https://www.fbmi.cvut.cz/), Fakulta dopravní (https://www.fd.cvut.cz/), Fakulta informačních technologií (https://www.fit.cvut.cz/en), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (https://www.fjfi.cvut.cz/cz/), Fakulta stavební (http://web.fsv.cvut.cz/), Fakulta strojní (https://www.fs.cvut.cz/), Masarykův ústav vyšších studií (http://www.muvs.cvut.cz/).

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta (http://www.tf.jcu.cz/), Zdravotně sociální fakulta (http://www.zsf.jcu.cz/cs), Zemědělská fakulta (https://www.zf.jcu.cz/)

Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta (http://zf.mendelu.cz/), Provozně ekonomická fakulta (http://www.pef.mendelu.cz/), Agronomická fakulta (http://www.vykrocte.cz/)

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta (https://www.ef.tul.cz/), Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (http://www.fm.tul.cz/), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (https://www.fp.tul.cz/), Fakulta strojní (http://www.fs.tul.cz/cz/cs/), Fakulta textilní (http://www.ft.tul.cz/), Fakulta umění a architekury (http://www.fua.tul.cz/)

Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta (https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF)

Univerzita Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická (http://www.fse.ujep.cz/cz/), Fakulta výrobních technologií a managementu (http://cz.fvtm.ujep.cz/), Filozofická fakulta (http://ff.ujep.cz/), Pedagogická fakulta (http://www.pf.ujep.cz/), Přírodovědecká fakulta (http://sci.ujep.cz/)

Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Hradci Králové (https://www.lfhk.cuni.cz/), Matematicko-fyzikální fakulta (http://www.mff.cuni.cz/)

Univerzita obrany – Fakulta vojenského leadershipu (http://www.unob.cz/…default.aspx)

Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky (http://www.upce.cz/fei/index.html), Fakulta filozofická (http://www.upce.cz/ff/index.html), Fakulta chemicko-technologická (http://www.upce.cz/fcht/index.html)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky (http://www.utb.cz/fame), Fakulta technologická (http://www.utb.cz/ft)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební (http://www.fast.vsb.cz/cs/)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta chemické technologie (http://fcht.vscht.cz/), Fakulta potravinářské a biochemické technologie (http://fpbt.vscht.cz/), Fakulta technologie ochrany prostředí (http://ftop.vscht.cz/)

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (http://www.feec.vutbr.cz/…/home.php.en), Fakulta chemická (http://www.fch.vutbr.cz/), Fakulta informačních technologií (http://www.fit.vutbr.cz/.cs), Fakulta podnikatelská (https://www.fbm.vutbr.cz/), Fakulta stavební (http://www.fce.vutbr.cz/), Fakulta strojního inženýrství (https://www.fme.vutbr.cz/index.html)

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd (http://www.fav.zcu.cz/), Fakulta ekonomická (http://www.fek.zcu.cz/), Fakulta filozofická (https://ff.zcu.cz/), Fakulta právnická (http://fpr.zcu.cz/), Fakulta zdravotnických studií (http://fzs.zcu.cz/)

DUBEN

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta (https://www.ef.jcu.cz/?…), Fakulta rybářství a ochrany vod (http://www.frov.jcu.cz/cs/), Filozofická fakulta (http://www.ff.jcu.cz/),

Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií (http://www.fsps.muni.cz/), Lékařská fakulta (http://www.med.muni.cz/)

Mendelova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání (http://icv.mendelu.cz/), Provozně ekonomická fakulta (http://www.pef.mendelu.cz/),

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta (http://www.slu.cz/opf/cz)

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta (http://www.ff.cuni.cz/)

Univerzita obrany – Fakulta vojenských studií (http://www.unob.cz/)

Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní (http://www.upce.cz/…studium.html)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta logistiky a krizového řízení (http://www.utb.cz/flkr)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky (http://www.fei.vsb.cz/cs), Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (http://www.fmmi.vsb.cz/cs/index.html), Fakulta strojní (http://www.fs.vsb.cz/cs/), Hornicko-geologická fakulta (http://www.hgf.vsb.cz/cs/), Univerzitní studijní programy (http://www.usp.vsb.cz/cs/)

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta financí a účetnictví (http://ffu.vse.cz/), Fakulta informatiky a statistiky (http://fis.vse.cz/), Fakulta managementu (http://www.fm.vse.cz/), Fakulta mezinárodních vztahů (http://fmv.vse.cz/), Fakulta podnikohospodářská (https://fph.vse.cz/), Národohospodářská fakulta (https://nf.vse.cz/)

Vysoká škola polytechnická Jihlava (https://www.vspj.cz/)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (http://www.vstecb.cz/)

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická (http://www.fch.vutbr.cz/), Fakulta informačních technologií (http://www.fit.vutbr.cz/.cs), Ústav soudního inženýrství (https://www.vutbr.cz/usi)

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní (https://www.fst.zcu.cz/)

KVĚTEN

Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (http://frrms.mendelu.cz/), Zahradnická fakulta (http://zf.mendelu.cz/)

Technická univerzita v Liberci – Ústav zdravotnických studií (http://www.uzs.tul.cz/)

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta (http://www.slu.cz/opf/cz), Matematický ústav v Opavě (http://www.slu.cz/math/cz/)

Univerzita Karlova – 1. Lékařská fakulta (http://www.lf1.cuni.cz/)

Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování (http://www.upce.cz/fr/index.html)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta (http://www.ekf.vsb.cz/cs/index.html)

ČERVEN

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta (http://www.med.muni.cz/)

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta (http://www.ef.tul.cz/index.php), Fakulta strojní (http://www.fs.tul.cz/en/)

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky (http://fis.vse.cz/), Fakulta podnikohospodářská (https://fph.vse.cz/)

ČERVENEC

Mendelova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání (http://icv.mendelu.cz/)

Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní (http://www.fs.tul.cz/en/)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní (http://www.fs.vsb.cz/cs/), Hornicko-geologická fakulta (http://www.hgf.vsb.cz/cs/)

SRPEN

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta (http://www.slu.cz/opf/cz)

Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (http://www.fm.tul.cz/), Fakulta strojní (http://www.fs.tul.cz/cz/), Fakulta textilní (http://www.ft.tul.cz/), Fakulta umění a architektury (http://www.fua.tul.cz/), Ústav zdravotnických studií (http://www.uzs.tul.cz/)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (http://www.fmmi.vsb.cz/cs/index.html), Univerzitní studijní programy (http://www.usp.vsb.cz/cs/)

ZÁŘÍ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická (http://www.utb.cz/ft)

Zdroj informací: webové stránky jednotlivých škol

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu

České vysoké školy mění přijímací řízení kvůli koronaviru. Některé obory přijímačky ruší

České vysoké školy mění přijímací řízení kvůli koronaviru. Některé obory přijímačky ruší

Epidemie koronaviru zásadním způsobem proměnila české školství. Dopad bude mít i na podobu přijímacího řízení na vysoké školy pro nadcházející školní rok. Některé obory přistoupily k úplnému zrušení přijímacích zkoušek, jiné odkládají termíny a někde se celý přijímací proces přesune on-line. Školy tak vycházejí vstříc středoškolákům, které v krátkém rozestupu čekají maturity i přijímací zkoušky. Některé …

číst více
Přijímací zkoušky na vysokou školu očima studentů

Přijímací zkoušky na vysokou školu očima studentů

Přijímací zkoušky na vysokou jsou opravdovou výzvou. Pomoci mohou ti nejzkušenější – samotní studenti vysokých škol, kteří mají celou tuhle náročnou zkušenost už za sebou. Na co nesmíte zapomenout a kde najít odpovědi za pět minut 12? Čtěte.         Inspirujte se minulostí Mnohé obory uveřejňují testy z minulých let. Díky nim si student může snáz udělat …

číst více