Příprava na přijímačky může stát tisíce. Diskriminace, míní odborníci

14. 5. 2023 | Přijímací řízení

Příprava na přijímačky na VŠ
Jednotné přijímací zkoušky Scio používá řada fakult na vysokých školách v Česku. Aby u nich zájemce o studium uspěl, někdy mu k tomu jeden termín nestačí. Za každý další pokus ale musí platit. Podle odborníků tento systém znevýhodňuje uchazeče z nízkopříjmových rodin.

Například Veroniku Vávrovou, která se v loni hlásila na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, vyšly testy přibližně na deset tisíc korun: „Nakoupila jsem si on-line i prezenční kurzy, cvičebnice, kurz matematiky a češtiny. Dvakrát jsem psala test ze základů společenských věd a pětkrát z obecných studijních předpokladů,“ vypočítává Vávrová.

Scio testy testují logické myšlení a chápání v souvislostech. Pro každý předmět se student může zúčastnit nanejvýš šesti termínů, přičemž se jim započítává pouze ten nejlepší výsledek. Za každý nový pokus platí studentu 650 až 1250 korun.

Podle odborníků není systém testování Scio testy spravedlivý ke studentům ze sociálně slabších rodin. „Nemohou si dovolit stejnou úroveň přípravy a stejný počet přihlášek jako děti z lépe zajištěných rodin,“ vysvětluje Jan Zeman, analytik organizace EDUin.

Většina vysokých škol nabízí jeden termín Scio testů zdarma. Zájemci pak také mohou Scio zažádat o sociální slevu. Ta uchazečům umožňuje zkoušku skládat bez nutnosti hradit registrační poplatek a pokryje i přípravu na testy do výše dvou tisíc korun.

Jan Zeman si ale nemyslí, že je sleva dostačující. Navíc o této možnosti nemusí podle něj uchazeči o studium často vůbec vědět. „Zájemce musí umět hledat v obchodních podmínkách, což neodpovídá dovednostem žáků z nízkopříjmových rodin,“ míní Zeman.

Možné řešení tohoto problému navrhuje Karel Gargulák z výzkumné společnosti PAQ Research ho doplňuje „Ideální by bylo dát nezaopatřeným studentům s prokázaným nižším příjmem domácnosti testy ve více termínech plošně zdarma,“ říká.

Zdroj: Aktuálně.cz

Další články k tématu

Jak napsat úspěšné odvolání, když vás nevezmou na vysokou školu

Dopisem o nepřijetí vaše cesta na vysokou školu končit nemusí. Každý zájemce o studium má totiž možnost se proti výsledkům přijímacích zkoušek odvolat. Kdy máte největší šanci s odvoláním uspět? A co by v něm rozhodně nemělo chybět? Důležité termíny Jakmile budete vyrozuměni o nepřijetí, začne plynout lhůta pro podání odvolání. Vyrozuměním je myšlen oficiální dopis od […]

číst více

Termíny pro podání přihlášky na VŠ 2024

Na které české vysoké školy si ještě stihnete podat přihlášku? 8. června 2024 Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta 16. června 2024 Janáčkova akademie múzických umění – Hudební fakulta Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta 20. června 2024 Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 30. června 2024 […]

číst více

Ještě není pozdě na přihlášku aneb které VŠ ještě berou

Mysleli jste si, že už to nestihnete? Omyl! Ten správný čas na podání přihlášky uzrál právě teď. Řada vysokých škol po celém Česku totiž stále přijímá přihlášky zájemců o studium. Výběr už sice není tak široký jako v březnu, přesto je v nabídce spousta oborů, které stojí za pozornost. Takže zbývá zodpovědět otázku: Kam to […]

číst více