Joint degrees: dva diplomy jednou ranou

12. 8. 2016 | Studium v zahraničí

Zatímco ve Spojených státech jsou studijní programy typu joint degrees nebo double (či multiple) degrees již celkem běžné, na evropských školách se teprve začínají prosazovat. V rámci vybraných oborů už je nabízí také několik českých univerzit a vysokých škol. Pozn. Článek byl 8. 8. 2016 aktualizován (kav).

Jak už název těchto typů studijních programů napovídá, jedná se o jakési „dvojité“ studium na dvou či více přeshraničních institucích současně. Po absolvování takového studijního programu získají studenti buď společný diplom uznaný všemi zapojenými institucemi, nebo rovnou diplom a spolu s tím i titul z každé z nich.

Podpora spolupráce i studentské mobility

Cíl realizace společných oborů je jasný: vedle podpory mobility studentů (a pozdějších odborníků) je to také upevňování mezinárodní spolupráce univerzit, sbližování vzdělávacích systémů, propojování obsahů jednotlivých studijních programů či rozšíření možnosti vzájemného uznání titulů. Mimoto pak tyto přeshraniční programy otevírají cestu k jejich postupnému vylepšování třeba právě díky vzájemné spolupráci a výměně zkušeností.
Samotní studenti pak díky absolvování těchto oborů získají nejen cenné zkušenosti a kontakty, ale je to pro ně i příležitost poznat jiný vzdělávací systém a přístup ke vzdělání a v neposlední řadě také jedinečná šance, jak si posílit svou pozici na trhu práce (a to nejen na tom tuzemském). Navíc jde o jednu z mála možností, jak získat dva tituly ve stejném, nebo jen o trochu delším čase, než jaký by strávili studiem každého oboru zvlášť.

Zatím jsou vzácné

V České republice jsou tyto programy realizovány v souladu se zákonem o vysokých školách, konkrétně jeho § 47a a § 81. Většinou probíhají pod hlavičkou programu Evropské komise Erasmus Mundus (nebo i jiných programů Evropské komise) či na základě bilaterální (multilaterální) dohody partnerských vysokých škol. Nejčastěji jsou vypisovány v rámci magisterského nebo doktorského studia, ale v nabídce lze nalézt i společné programy bakalářské. Častěji se s nimi lze u nás setkat na soukromých vysokých školách a univerzitách, i když ani veřejné školy nezůstávají pozadu. V nabídce je má například Česká zemědělská univerzita https://www.af.czu.cz/…-engineering .

Jak studium probíhá

Nejčastější formou studia je jeho rozdělení na části dle počtu zapojených institucí. To například znamená, že v rámci navazujícího magisterského studia student absolvuje jeden rok studia na mateřské instituci, druhý pak na té partnerské (nebo obráceně). Někdy ale studenti absolvují na zahraniční univerzitě třeba jen několik týdnů či měsíců studia (například v podobě stáže) a zbytek studia stráví na domácí půdě. Zde pak navštěvují kurzy, které jsou vedeny pedagogy z partnerské školy.
Podoba a realizace programu vždy závisí na vzájemné dohodě konkrétních škol, ale v každém případě musí splňovat Kritéria Akreditační komise, která jsou ke stažení na stránkách MŠMT.
Závěrečnou práci studenti většinou píšou buď jen pod vedením vyučujícího z partnerské univerzity, nebo vyučujících z obou škol. Samotné studium je zakončeno státní zkouškou, která se skládá před mezinárodní komisí. Úspěšný absolvent následně obdrží buď diplom uznaný všemi zapojenými školami, nebo diplomy udělované samostatně.
Specifikem dvojitého studia je, že z většiny, a nebo i celé probíhá v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině nebo němčině). Stejně jako jakékoli studium v cizím jazyce, i to dvojité je většinou spojeno s řádově i desetitisícovými poplatky. Tuto položku rozpočtu ale velmi často dokáže snížit některé ze stipendií, které mohou z dvojitého studia učinit možnost otevřenou všem. Ne všichni ale mají to štěstí, že jsou nakonec do programu vybráni – obvykle se do něj dostanou dva až tři studenti ročně.
Studium magisterského joint nebo double degree je navíc většinou omezeno jen na absolventy konkrétního oboru bakalářského studia, a tak je možnost vycestovat za dvojitým titulem často jen velmi omezená, protože i vypisovaných společných oborů je zatím jen relativně málo.

Jaké školy double nebo joint degree nabízejí

Výše uvedený výčet však zdaleka není úplný. O tom, zda lze studium v režimu joint nebo multiple degree studovat i v rámci vašeho stávajícího či uvažovaného oboru, se vždy informujte na studijním oddělení fakulty nebo oddělení pro zahraniční studia.
A pokud se bojíte, že je studium dvou škol najednou příliš náročné, můžete se nechat motivovat třeba studentem, který dokázal získat šest titulů za sedm let.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Sportovci na Masarykově univerzitě mohou nově získat finanční podporu

Sportovci na Masarykově univerzitě mohou nově získat finanční podporu

Skloubit sport na vrcholové úrovni s vysokoškolským studiem není jednoduché. Svým studentům/sportovcům proto brněnská Masarykova univerzita nově nabízí finanční podporu. Do budoucna pak také vytvoří nový systém podpory sportování studentů na vrcholové úrovni. Aby byl systém co nejefektivnější, univerzita chce, aby se na jeho přípravě podíleli i sami sportující studenti prostřednictvím online dotazníků. Na základě těchto …

číst více
MBA stipendia pro podnikatele zasažené koronakrizí

MBA stipendia pro podnikatele zasažené koronakrizí

Institut CEMI poskytuje stipendia na online MBA studium pro podnikatele postižené současnou krizí. Pro studijní ročník se zahájením v říjnu 2020 je v programu připraveno celkem 6 míst, z toho 3 se 100% stipendiem a další s 50% stipendiem na MBA studium. Stipendisté se budou moci vzdělávat v managementu, leadershipu, strategickém či projektovém řízení, osobním …

číst více
O promoci nepřijdou ani kvůli pandemii. Inženýři z ČVUT dostanou diplomy on-line

O promoci nepřijdou ani kvůli pandemii. Inženýři z ČVUT dostanou diplomy on-line

Dosud to byly vždy historické prostory Betlémské kaple, kde absolventi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské přebírali z rukou rektora své vysokoškolské diplomy. Letos kvůli pandemii nebude možné promoce uskutečnit v tradiční podobě. České vysoké učení technické však nechce své studenty ani jejich příbuzné ochudit o tento zážitek. Ceremoniál tak přesunou on-line. „Je zřejmé, že v nejbližších měsících …

číst více