Joint degrees: dva diplomy jednou ranou

12. 8. 2016 | Studium v zahraničí

Jak už název těchto typů studijních programů napovídá, jedná se o jakési „dvojité“ studium na dvou či více přeshraničních institucích současně. Po absolvování takového studijního programu získají studenti buď společný diplom uznaný všemi zapojenými institucemi, nebo rovnou diplom a spolu s tím i titul z každé z nich.

Podpora spolupráce i studentské mobility

Cíl realizace společných oborů je jasný: vedle podpory mobility studentů (a pozdějších odborníků) je to také upevňování mezinárodní spolupráce univerzit, sbližování vzdělávacích systémů, propojování obsahů jednotlivých studijních programů či rozšíření možnosti vzájemného uznání titulů. Mimoto pak tyto přeshraniční programy otevírají cestu k jejich postupnému vylepšování třeba právě díky vzájemné spolupráci a výměně zkušeností.
Samotní studenti pak díky absolvování těchto oborů získají nejen cenné zkušenosti a kontakty, ale je to pro ně i příležitost poznat jiný vzdělávací systém a přístup ke vzdělání a v neposlední řadě také jedinečná šance, jak si posílit svou pozici na trhu práce (a to nejen na tom tuzemském). Navíc jde o jednu z mála možností, jak získat dva tituly ve stejném, nebo jen o trochu delším čase, než jaký by strávili studiem každého oboru zvlášť.

Zatím jsou vzácné

V České republice jsou tyto programy realizovány v souladu se zákonem o vysokých školách, konkrétně jeho § 47a a § 81. Většinou probíhají pod hlavičkou programu Evropské komise Erasmus Mundus (nebo i jiných programů Evropské komise) či na základě bilaterální (multilaterální) dohody partnerských vysokých škol. Nejčastěji jsou vypisovány v rámci magisterského nebo doktorského studia, ale v nabídce lze nalézt i společné programy bakalářské. Častěji se s nimi lze u nás setkat na soukromých vysokých školách a univerzitách, i když ani veřejné školy nezůstávají pozadu. V nabídce je má například Česká zemědělská univerzita https://www.af.czu.cz/…-engineering .

Jak studium probíhá

Nejčastější formou studia je jeho rozdělení na části dle počtu zapojených institucí. To například znamená, že v rámci navazujícího magisterského studia student absolvuje jeden rok studia na mateřské instituci, druhý pak na té partnerské (nebo obráceně). Někdy ale studenti absolvují na zahraniční univerzitě třeba jen několik týdnů či měsíců studia (například v podobě stáže) a zbytek studia stráví na domácí půdě. Zde pak navštěvují kurzy, které jsou vedeny pedagogy z partnerské školy.
Podoba a realizace programu vždy závisí na vzájemné dohodě konkrétních škol, ale v každém případě musí splňovat Kritéria Akreditační komise, která jsou ke stažení na stránkách MŠMT.
Závěrečnou práci studenti většinou píšou buď jen pod vedením vyučujícího z partnerské univerzity, nebo vyučujících z obou škol. Samotné studium je zakončeno státní zkouškou, která se skládá před mezinárodní komisí. Úspěšný absolvent následně obdrží buď diplom uznaný všemi zapojenými školami, nebo diplomy udělované samostatně.
Specifikem dvojitého studia je, že z většiny, a nebo i celé probíhá v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině nebo němčině). Stejně jako jakékoli studium v cizím jazyce, i to dvojité je většinou spojeno s řádově i desetitisícovými poplatky. Tuto položku rozpočtu ale velmi často dokáže snížit některé ze stipendií, které mohou z dvojitého studia učinit možnost otevřenou všem. Ne všichni ale mají to štěstí, že jsou nakonec do programu vybráni – obvykle se do něj dostanou dva až tři studenti ročně.
Studium magisterského joint nebo double degree je navíc většinou omezeno jen na absolventy konkrétního oboru bakalářského studia, a tak je možnost vycestovat za dvojitým titulem často jen velmi omezená, protože i vypisovaných společných oborů je zatím jen relativně málo.

Jaké školy double nebo joint degree nabízejí

Výše uvedený výčet však zdaleka není úplný. O tom, zda lze studium v režimu joint nebo multiple degree studovat i v rámci vašeho stávajícího či uvažovaného oboru, se vždy informujte na studijním oddělení fakulty nebo oddělení pro zahraniční studia.
A pokud se bojíte, že je studium dvou škol najednou příliš náročné, můžete se nechat motivovat třeba studentem, který dokázal získat šest titulů za sedm let.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Jedno studium, dva tituly? Umožňují to programy double degree

O bakalářském, magisterském a doktorském studiu ví každý vysokoškolák. Slyšeli jste ale už o takzvaném double degree? Absolventi tohoto programu získají za své studium hned dva tituly, jeden z české univerzity a jeden ze zahraniční. Jak přesně takové studium vypadá a které školy ho nabízí? Double degree, někdy též joint degree nebo multiple degree, umožňuje studentům […]

číst více

Vysokoškoláci by v budoucnu mohli získávat univerzální evropský titul

Studenti vysokých škol v zemích Evropské unie (EU) by v budoucnu mohli získávat titul, který by uznávalo všech 27 členských států. Návrh představila Evropská komise. Záměrem je lépe propojit evropské vysoké školství a zlepšit konkurenceschopnost absolventů. „Plánem na existenci evropského titulu reagujeme na potřeby našich studentů, univerzit a jejich zaměstnanců i budoucích zaměstnavatelů dnešních studentů – a […]

číst více