Jak vybrat tu správnou vysokou?

26. 4. 2010 | Pro uchazeče na VŠ

Ve výběru vysoké školy může hrát svou roli hned několik parametrů:

Koníčky a zájmy

  • určují váš osobnostní a citový zájem
  • lze se jimi řídit zejména při volbě ze základní nabídky oborových zaměření (ekonomické, umělecké, zemědělské, vědecké, lékařské, technické, sociální, humanitní apod.)

Místo studia

  • rozhoduje ochota často i několikrát týdně dojíždět z místa bydliště, a nebo se naopak zcela vzdát domácího prostředí a odstěhovat se blíže škole
  • je vhodné si předem spočítat zejména finanční náklady obou variant, případně jejich časovou náročnost

Finance

Mezi hlavní náklady během studia je nutné počítat:

  • platbu za ubytování, případně za dojíždění
  • náklady na stravování (kromě ceny jídel v menze se můžete orientačně poohlédnout i po nabídkách místních stravovacích zařízení)
  • výdaje na městskou dopravu (informace o jízdném v tom kterém městě najdete vždy na stránkách lokálních dopravních podniků)
  • případné školné (jedná-li se např. o VOŠ či soukromou VŠ) a další poplatky za studium (delší studium, další studium, studium programu v cizím jazyce, u studentů starších 26 let platby pojištění apod.)
  • odhad nákladů na nákup učebních pomůcek a skript, poplatky za knihovnu apod.

Časová náročnost

  • pokud hodláte při studiu pracovat, je lépe si zvolit kombinovanou nebo distanční formu studia
  • pokud již předem víte, že si chcete při studiu určitě přivydělávat, je lépe volit z méně časově náročných oborů – mezi ty určitě nepatří studium většiny oborů na technických, lékařských a jiných vědeckých fakultách
  • časová náročnost studia bývá nejvyšší zejména v prvních a posledních ročnících, ačkoli to není pravidlem

Šance na přijetí

  • většina fakult vydává statistiky o počtu uchazečů a počtu přijatých na danou fakultu (či obor) z minulých let
  • je však třeba vzít v úvahu, že průběh a podmínky přijímacího řízení se mohou meziročně měnit, a tak tyto statistiky nemusejí odpovídat i trendu budoucího vývoje
  • data týkající se úspěšnosti přijetí na jednotlivých fakultách můžete najít například na stránkách Divize statistických informací a analýz Ústavu pro informace a vzdělávání

Uplatnění po studiu

  • je dobré si předem rozmyslet, zda budete moci (či chtít) veškeré znalosti a dovednosti, které vám zvolená škola nabídne, využít také v praxi a nebo zda vás uživí povolání, k němuž vás povede
  • alespoň orientační platy v různých regionech a na různých pozicích si lze zjistit například pomocí webového Mzdového kalkulátoru (www.platy-mzdy.cz) nebo na některých pracovních portálech
  • informace týkající se aktuálního počtu absolventů evidovaných na úřadu práce najdete například na stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  • každoroční statistiky o uplatnění absolventů vysokých škol vydává také Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK
  • užitečné informace o míře zaměstnanosti, trhu práce a mzdách přináší také Český statistický úřad

Další otázky

Mezi další parametry vašeho konečného rozhodnutí by mohly patřit:

  • kvalita výuky
  • možnosti praxe podporované školou
  • případná spolupráce školy s jinou, například zahraniční školou
  • vybavení školy, technické zázemí, interiérové kapacity, lokalita a dostupnost školy
  • tzv. „mortalita“ studentů (tedy počet těch, kteří studium z různých důvodů nedokončí) apod.

Více rad čtěte například zde a nebo zde.

Další články k tématu