Kombinované studium

Pozn. Článek byl aktualizován 22. 5. 2010 (lk)

Studium, při němž student navštěvuje školu s nižší frekvencí než při prezenčním studiu; mnohdy probíhá formou blokové výuky; nahradilo tzv. dálkové studium. Studenti kombinované formy studia mají většinu práv i povinností stejné, jako studenti prezenční formy. Student kombinované formy studia je řádným studentem ve smyslu vysokoškolského zákona, nemusí do svých 26 let platit zdravotní pojištění. Nemůže však například obdržet ubytovací stipendium.

Související odkazy: Dálkové studium Prezenční studium „Distanční studium“:[slov­nik:Distanční stu­diu