Indická neziskovka podpoří tisíc afghánských studentů

31. 8. 2021 | Stojí za přečtení

afghánští studentiIndická nezisková organizace Sarhad dočasně adoptuje tisíc afghánských studentů. Toto rozhodnutí učinila poté, co teroristická organizace Talibán obsadila hlavní město Kábul, když se ze země začaly stahovat americké vojenské jednotky. Neziskovka ve spolupráci s indickou vládou následně spustila tísňovou linku pro afghánské studenty v Indii, kteří zvažují setrvat na indických univerzitách i po převratu v jejich rodné zemi. Díky tomu mohou studenti mimo jiné zůstat v kontaktu s příbuznými v Afghánistánu.

O tom, kteří studenti budou mezi tisícovkou, jíž neziskovka Sarhad zajistí další vzdělání a základní životní potřeby, musí nyní rozhodnout indická vláda. „Selekce studentů teď leží na centrální vládě. Proto jsme napsali ministerskému předsedovi, aby nám udělil povolení vybrat některé studenty a aby vláda spolupracovala na vyslání pomoci,“ uvedl pro server Erudera Sanjay Nahar, zakladatel neziskové organizace Sarhard. „Nežádáme od vlády žádnou finanční výpomoc, ale změnu politiky,“ doplňuje Nahar. Vybraní studenti totiž budou vypláceni za sikhského stipendia (pozn. sikhismus je jedním z indických náboženství).

Děkan univerzity ve městě Puné, kde nezisková organizace sídlí, také přislíbil studentům v nouzi výpomoc. Na zabezpečení afghánských studentů, kteří se nemohou vrátit do vlasti, spolupracuje i afghánský konzulát v Bombaji. Ten s neziskovou organizací Sarhard pomáhal studentům s komplikovaným procesem získání víz.

Vidiny studia za hranicemi se naopak muselo vzdát 35 afghánských studentů, kteří měli od září studovat ve Spojeném království. Tamní ministerstvo zahraničí pozdrželo jejich stipendium o rok, protože ambasáda v Kábulu není schopná za současné situace studentům vydat víza.

Afghánští studenti ale nevěří, že se za rok do Británie skutečně podívají. „Nemůžu spát. Nyní, když bychom studium v zahraničí opravdu potřebovali, je nám tato možnost vytržena z rukou,“ uvedl jeden z mála dotčených studentů pro BBC, který se nebál možného postihu ze strany Talibánu.

Zdroj: Erudera, BBC