Erasmus dal světu miliardu dětí. Co ještě jste o programu nevěděli?

19. 2. 2022 | Studium v zahraničí

ErasmusProgram Erasmus umožňuje již od osmdesátých let minulého století studentům v evropských zemích vycestovat a získávat zkušenosti. Od roku 2014 byl program „vylepšen“ na Erasmus+. Díky tomu se teď do programu mohou zapojit také například učitelé nebo jiní odborníci na vzdělání. Evropská komise nyní odhalila 10 faktů, které jste o Erasmu nejspíš nevěděli.

Pár studentů, desítka zemí

Podle Evropské komise je program Erasmus jedním z nejoblíbenějších vzdělávacích a školících programů, a to již od svého založení v roce 1987. Tehdy se programu účastnilo jen 3 244 studentů. Od té doby čísla rostou. Pro srovnání: během pandemického roku 2020 Erasmus zafinancoval pobyt zhruba 640 tisícům zájemců, a to nejen z řad studentů.

Původně se také do programu mohli zapojit jen studenti v rámci Evropské unie. Ta ale měla v roce 1987 jen 11 členů: Belgii, Dánsko, Německo (jen jeho západní část), Řecko, Francii, Irsko, Itálii, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko a Spojené království.

Za hranice EU

Dnes čítá celkový počet absolventů programu již víc než deset milionů, tedy asi 300 tisíc účastníků za každý rok existence programu. Program se navíc rozšířil i za hranice Evropské unie. Studovat tak můžete například v Srbsku či Turecku.

Erasmus – co to znamená?

Protože se běžně využívá jen zkratka, která navíc označuje i skutečnou osobu holandského myslitele Erasma Rotterdamského, původní název se již vytrácí z povědomí. Erasmus znamená Evropský regionální akční plán pro mobilitu univerzitních studentů (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students).

Lepší kariérní vyhlídky i život

Studie, o které se opírá Evropská komise, ukazují, že Erasmus+ nejenže zlepšil kvalitu života studentů, ale i jejich další životní vyhlídky. Podle dat Komise například více než 80 procent studentů s „erasmovskou“ zkušeností najde zaměstnání do tří měsíců od dokončení studia.

Věk není limit

Erasmus nabízí příležitost všem bez ohledu na věk. V současnosti Erasmus+ nabízí například programy pro dospělé s omezenými možnostmi. Jedná se o lidi s omezenými kognitivními dovednostmi (nízkou gramotností), nedokončeným středoškolským vzděláním nebo s nízkou úrovní digitálních znalostí.

I pro učitele nebo dobrovolníky

Původní Erasmus, ten bez pluska, byl určen pouze studentům. Nyní ale Erasmus+ zajišťuje, že z programu mohou těžit opravdu všichni – tedy nejen studenti, ale i zaměstnanci škol a pedagogové, lidé pracující s mládeží, odborníci na vzdělání nebo dobrovolníci.

Odbornost napříč profesemi

Ačkoliv byli všichni součástí jednoho programu, mají absolventi Erasmu různé profese. Mezi absolventy je i Samantha Cristoforetti. Účastnila se programu Erasmus a nyní je astronautkou v Evropské vesmírné agentuře (ESA). Drží několik vesmírných letových rekordů. Také je prvním člověkem, který si ve vesmíru uvařil kávu.

Láska napříč národy

Data Evropské komise odhalila, že u studentů, kteří absolvovali Erasmus, je pravděpodobnější, že si najdou partnera odlišné národnosti. Partnera z jiné země má podle dat třetina bývalých erasmáků. U studentů, kteří při studiích neopustí rodnou zem, je to jen 13 procent. Na základě těchto dat Komise odhaduje, že od začátku programu se z těchto svazků narodila přibližně miliarda dětí.

Digitalizace, demokracie i ekologie

Současný program Erasmus+, který běží od loňska a bude fungovat sedm let, stojí na čtyřech pilířích. Za prvé je to silná sociální inkluze, tedy zapojení co největšího množství skupin i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání. Druhým pilířem je udržitelnost projektů a zvyšování povědomí o ekologických tématech. Třetí, respektive čtvrtý, je kladení důrazu na digitalizaci a aktivní občanství. Mladí lidé by se tak měli začleňovat do demokratických procesů ve svých zemí a zároveň posílit svou evropskou identitu.

Čtyři miliony příležitostí

Rozpočet na aktuální sedmiletý program Erasmus+ je odhadován na asi 26,2 miliard euro (zhruba 637 miliard korun). Tato částka by do roku 2027 měla poskytnout příležitost studovat, nastoupit na praktické stáže nebo „doborovolničit“ v zahraničí zhruba čtyřem milionům lidem.

Zdroje: Dům zahraniční spolupráce.cz, Schengenvisa.info,

 

Další články k tématu

Zájem o Erasmus letos vzroste, věří organizátoři

Zájem o Erasmus letos vzroste, věří organizátoři

Kvůli pandemii koronaviru celkový počet studijních a pracovních výjezdů v rámci programu Erasmus klesl o tisíce. Předběžné odhady však naznačují, že zájem o vycestování by mohl opět vzrůst. Přispět by k tomu mohly i on-line kurzy. „Pandemie se na mezinárodních výjezdech podepsala velmi výrazně. Ale myslím si, že vzrostla chuť institucí spolupracovat on-line formou,“ popsala ředitelka Domu …