ČVUT chystá nový program Otevřené elektronické systémy

25. 1. 2013 | Aktuality

České vysoké učení v Praze získalo akreditaci pro nový program Otevřené elektronické systémy, který pokrývá oblast moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů a progresivních technologií. Program bude na Fakultě elektrotechnické dostupný v bakalářské i navazující magisterské formě. Studenti, kteří plánují svou kariéru spojit s hi-tech průmyslem, se mohou hlásit už do akademického ročníku 2013/14.

Bakalářský program je zaměřen na poskytnutí univerzální teoretické průpravy v širokém základu matematiky, fyziky, a teoreticko-průpravných předmětů z oblasti elektronických systémů. Praktické předměty jsou omezeny z důvodů vysoké univerzality, která zabraňuje předčasné specializaci bez adekvátních základů. K významnějšímu rozčlenění specializací dojde až v etapě magisterské.

Univerzita také plánuje mezinárodní otevřenost pro zahraniční studenty a profesory. Což znamená, že část výuky bude probíhat v anglickém jazyce.

Zdroj: oes.fel.cvut.cz