Business Point: soutěž pro středoškoláky - manažery

24. 10. 2011 | Aktuality

Fakulta podnikatelská VUT Brno pořádá již šestým rokem celostátní soutěž Business Point, která je určena všem studentům středních škol. Účastníci soutěže mají za úkol ve tříčlenných až pětičlenných týmech pod vedením učitele zpracovat jedno ze soutěžních témat a navrhnout vlastní řešení. Mohou si tedy na příkladu z praxe vyzkoušet své manažerské dovednosti, marketingové znalosti a umění prezentovat a obhájit své vlastní myšlenky. Uzávěrka registrace do soutěže je 20. prosince 2011, hotové projekty je pak zapotřebí odevzdat do 10. ledna 2012.

Soutěží se o ceny v hodnotě vyšší než půl milionu. Vyhrát je možné počítačové sestavy, smart phony či iPody, internetovou prezentaci pro školu, vybavení školy softwarem Cad, rekreační pobyty a stáže nebo třeba celoroční studium cizího jazyka zdarma.

Témata letošního ročníku jsou následující:

  • Regionální rozvoj (hlavním úkolem je identifikovat oblasti, které nejsou dostatečně podporovány v regionu té které školy, cílem je vytvořit marketingový plán, který povede k nápravě současného stavu)
  • Internetový marketing (zde si účastníci zvolí konkrétní firmu nebo organizaci, popíší komplex jejích činností na internetu a nakonec zhodnotí smysl a efekt jejího působení)
  • Uvedení nové služby na trh
  • Návrh zlepšení aplikace „chytrého telefonu“
  • Podpora IT v korporátní sféře (návrh webových stránek a elektronického obchodu)
  • Uvedení nového výrobku na trh

Komise složená nejen z akademiků, ale také z hlavních představitelů několika velkých českých firem, vybere deset nejlepších projektů. Samotné finále spočívající v patnáctiminutové prezentaci každého týmu se uskuteční 2. února 2012 na fakultě podnikatelské VUT Brně.

Více informací a možnost registrace do soutěže najdete na stránkách Business Pointu.

Zdroj: tisková zpráva