Fakulta podnikatelská

Objevte s námi Ameriku aneb 5 důvodů, proč zvolit MBA studium zaštítěné univerzitou v USA

I Vy nejspíš patříte mezi ty, kteří již slyšeli o MBA studiu, nebo dokonce mezi ty, kteří v současné době studium přímo zvažují. Pokud chcete být tím správným manažerem a lídrem pro svou firmu a držet krok se současnými trendy v businessu, nebo stojíte na začátku kariéry a potřebujete přenést nabyté znalosti do praktické roviny, tento typ […]

číst více

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce na FP VUT v Brně

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně (FP VUT) pořádá v dubnu další z přípravných kurzů k přijímacímu řízení do bakalářských studijních oborů. Elektronické přihlášky do nich je možné podávat prostřednictvím stránek FP VUT do 31. března 2015. Obsahově totožný kurz bude probíhat ve dvou termínech: vždy v pátek odpoledne (15:00 – 20:00 hod.) a v sobotu dopoledne (8:30 – 13:30 hod.). Páteční termíny […]

číst více

Druhé kolo přijímacích řízení na fakulty VUT

Pokud jste v prvním kole přijímacích zkoušek na vysoké školy neuspěli, tak nezoufejte. Například fakulty Vysokého učení technického v Brně nabízí letní termíny druhých kol přijímacích řízení. Přihlášky je možné stále ještě posílat na fakultu chemickou, podnikatelskou, elektrotechniky a komunikačních technologií a na ústav soudního inženýrství. Fakulta chemická: Až do 1. srpna 2012 je možné zasílat přihlášky pro bakalářské […]

číst více

Business Point: soutěž pro středoškoláky – manažery

Fakulta podnikatelská VUT Brno pořádá již šestým rokem celostátní soutěž Business Point, která je určena všem studentům středních škol. Účastníci soutěže mají za úkol ve tříčlenných až pětičlenných týmech pod vedením učitele zpracovat jedno ze soutěžních témat a navrhnout vlastní řešení. Mohou si tedy na příkladu z praxe vyzkoušet své manažerské dovednosti, marketingové znalosti a umění […]

číst více