Přípravné kurzy k přijímací zkoušce na FP VUT v Brně

2. 2. 2015 | Aktuality

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně (FP VUT) pořádá v dubnu další z přípravných kurzů k přijímacímu řízení do bakalářských studijních oborů. Elektronické přihlášky do nich je možné podávat prostřednictvím stránek FP VUT do 31. března 2015.

Obsahově totožný kurz bude probíhat ve dvou termínech: vždy v pátek odpoledne (15:00 – 20:00 hod.) a v sobotu dopoledne (8:30 – 13:30 hod.). Páteční termíny připadají na 10., 17. a 24. dubna 2015, sobotní pak na 11., 18. a 25. dubna 2015. Kurz zahrnuje celkem 18 vyučovacích hodin (á 45 min.), přičemž jedna hodina bude věnována úvodní informaci o náplni přijímací zkoušky a podrobnému vymezení znalostí pro test z anglického jazyka, tři hodiny informatice a 14 hodin úlohám řešitelského typu z Testu studijních předpokladů.

Všechny lekce se uskuteční na půdě FP VUT (Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole). Kurzovné činí 1.550,– Kč. Více na www.fbm.vutbr.cz.

Zdroj: www.fbm.vutbr.cz