Chci studovat geografii

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Geografie  Fyzická geografie  Aplikovaná geografie  Sociální geografie a regionální rozvoj  Fyzická geografie (EN)  Regionální geografie a regionální rozvoj  Aplikovaná geografie a geoinformatika   a dalších 6 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Geografie  Geografie (dvouoborové)  Geografie střední Evropy  Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  General Problems of Mathematics (EN)   a dalších 29 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Geografie (dvouoborové)  Enviromentální geografie  Politická a kulturní geografie  Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Fyzická geografie a geoekologie  Modelování v environmentální geografii   a dalších 29 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Aplikovaná geografie  Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Geografie a kartografie  Fyzická geografie a geoekologie  Obecné otázky geografie  Obecné otázky geografie (EN)  Fyzická geografie a geoekologie (EN)  Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 99 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Regionální geografie  Geografie – Sociologie  Geoinformatika a geografie  Geografie (učitelství, dvouoborové)  Geografie – Historie (uč.)  Chemie pro víceoborové studium – Geografie (uč.)   a dalších 15 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Didaktika geografie  Učitelství zeměpisu pro základní školy  Zeměpis se zaměřením na vzdělávání  Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy  Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Vojenská geografie a meteorologie  Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Geografie pro veřejnou správu  Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Geografie se zaměřením na vzdělávání  Učitelství geografie pro základní školy

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Ekonomická a regionální geografie  Podniková ekonomika a management  Management obchodních činností  Systémy projektového řízení  Ekonomika a management  Informační management

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Geopolitická studia (EN)

Fakulta sociálních věd

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Inženýrská geodézie  Komerční inženýrství v oblasti surovin  Geoinformatika

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Německá filologie  Německá filologie (dvouoborové)

Filozofická fakulta
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Regionální a informační management  Regional and Information Management

Fakulta ekonomicko-správní
TIP

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Služby letecké dopravy v cestovním ruchu