Chci studovat fyziku

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Fyzika  Fyzika plazmatu  Fyzika a management  Lékařská fyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)  Obecné otázky fyziky (EN)  Obecné otázky fyziky  Fyzika kondenzovaných látek   a dalších 126 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování   a dalších 29 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Obecná fyzika a matematická fyzika  Fyzika (učitelství)  Aplikovaná fyzika  Didaktika fyziky  Přístrojová fyzika  Počítačová fyzika  Fyzika – Matematika (uč.)  Chemie pro víceoborové studium – Fyzika (uč.)   a dalších 89 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Fyzika (jednooborové)  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy  Biofyzika  Biophysics  Fyzikální měření a modelování  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Fyzika (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Biofyzika  Chemie  Experimentální biologie  Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 29 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Teoretická fyzika  Obecná fyzika  Aplikovaná fyzika  Jaderná fyzika  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky  Fyzika nanostruktur  Subjaderná fyzika  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (EN)   a dalších 83 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Fyzikální inženýrství   a další 4 obory

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Teoretická fyzika  Počítačová fyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)  Teoretická fyzika a astrofyzika  Astrofyzika  Počítačová technika a její aplikace  Multimediální techniky

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Informatická fyzika  Radiologická fyzika  Matematická fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Fyzikální elektronika   a dalších 17 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Didaktika fyziky  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Učitelství fyziky pro střední školy  Fyzikální měření a modelování  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Systematická biologie a ekologie   a dalších 13 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Systémové inženýrství v oblasti surovin  Environmentální inženýrství  Zpracování a zneškodňování odpadů  Technologie a hospodaření s vodou  Geologické inženýrství   a dalších 25 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství  Fyzika plazmatu a tenkých vrstev  Aplikovaná mechanika  Obecné otázky matematiky  Aplikovaná matematika  Počítačové modelování   a dalších 31 oborů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Akustika / Acoustics  Teoretická elektrotechnika / Electrical Engineering Theory  Aplikovaná elektrotechnika  Robotika  Technologické systémy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Chemie a fyzika speciálních materiálů  Fyzikální chemie  Fyzikální chemie (EN)  Molekulární biologie a biochemie organismů  Biologie  Makromolekulární chemie (EN)  Makromolekulární chemie   a další 3 obory

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Učitelství fyziky pro základní školy  Teorie vzdělávání ve fyzice

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství fyziky pro základní školy  Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy  Pedagogické asistentství chemie pro základní školy

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika (dvouoborové)

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Fyzikální a materiálové inženýrství  Inženýrská mechanika  Stavba strojů a zařízení