Chci studovat filologii

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Francouzská filologie  Klasická filologie  Slovanské filologie  Slovanské filologie (RU)  Francouzská filologie (dvouoborové)  Novořecká filologie (dvouoborové)  Řecká antická filologie (dvouoborové)   a dalších 181 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Klasická filologie  Skandinávská studia  Ukrajinská studia  Sdružená jihoslovanská studia  Filologicko-areálová studia  Latinská medievistika  Anglický jazyk  Ukrajinský jazyk a literatura   a dalších 108 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Nizozemská filologie  Polská filologie  Německá filologie  Italská filologie  Španělská filologie  Anglická filologie  Česká filologie  Čínská filologie  Japonská filologie  Srovnávací slovanská filologie   a dalších 100 oborů

Filozofická fakulta

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anglická filologie  Německý jazyk pro odbornou praxi  Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové)  Anglický jazyk pro odbornou praxi

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Geografie – Anglická filologie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu  Německá literatura  Německý jazyk a literatura (dvouoborové)  Interkulturní germanistika

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Angličtina pro překladatelskou praxi  Polský jazyk  Ruština ve sféře podnikání  Německý jazyk a literatura  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Polština ve sféře podnikání   a dalších 56 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Bohemistika  Němčina (dvouoborové)  Němčina (jednooborové)  Němčina (jednooborová)  Angličtina + Němčina  Historie + Němčina  Angličtina (jednooborové)  Angličtina + Historie  Angličtina (dvouoborové)   a dalších 11 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Románské jazyky  Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka  Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství francouzského jazyka  Česko-německá areálová studia   a dalších 13 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Jazyková a literární komunikace  Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: English for Business Administration  Anglický jazyk pro manažerskou praxi  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Sociální pedagogika  Všeobecná sestra  Zdravotně sociální pracovník   a dalších 7 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Pravoslavná teologie - Novořecká fiolologie  Husitská teologie - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  Husitská teologie - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - německý jazyk

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

University of New York in Prague

Praha 2

Obory: English Language & Literature  Second Language Learning and Teaching

University of New York in Prague

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - němčina  Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - francouzština  Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - ruština

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk