Zvolený obor změní během studia až polovina studentů

12. 5. 2014 | Aktuality

Po nástupu na vysokou školu začnou někteří studenti váhat, zda je zvolený obor pro ně ten pravý. Někdy dokonce dochází k tomu, že daný obor vymění za jiný, především v očekávání lepšího pracovního uplatnění v budoucnosti. Možnostem a podmínkám přestupu jsme se věnovali v článku Chci změnit obor, možná i školu. Ale kolik studentů se opravdu k přestupu odhodlá?

Z aktuálního průzkumu společnosti Studenta Media a informačního portálu Primat.cz vyplývá, že jde až o 49 % studujících. 86 % z nich změnilo obor během bakalářského stupně. Hlavním důvodem je pro 44 % vysokoškoláků nevhodná volba původního oboru z pohledu budoucího uplatnění. Pro více než 15 % studentů je primárním důvodem vysoká náročnost studia. Nejčastěji mění obor studenti z přírodovědeckých fakult (24,3 %), následováni studenty ekonomických (23,1 %) a humanitních oborů (17,9 %).

Nejčastěji mění obor studenti během prvních dvou let studia. Na magisterském či doktorském stupni jsou přestupy spíše výjimkou (6 %). Důvodem změny původního rozhodnutí je u mnoha studentů většinou zjištění, že jimi zvolený obor není natolik perspektivní, aby bez problémů získali po absolvování školy zaměstnání.

Hlavním kritériem při výběru nového oboru je tedy lepší využitelnost oboru v praxi a perspektiva budoucího uplatnění (43,2 %). Dalším významným kritériem je praktické zaměření školy a fakulty (27,4 %) a doporučení svých známých a kamarádů (22,6 %). Téměř 16 % studentů se pro nový obor rozhoduje podle náročnosti přijímacích zkoušek.

Zdroj: průzkum společnosti Studenta Media a informačního portálu Primat.cz (průzkum byl realizován formou kvantitativního online dotazování mezi 687 vysokoškolskými studenty napříč studijními obory ve vybraných městech ČR)