Zkoušky na obzoru? Začněte s přípravou včas – třeba na kurzu

29. 10. 2013 | Rady maturantům

Když se řekne přípravný kurz k přijímacím zkouškám, ne vždy se jedná o „univerzální“ školení, které vás dokáže připravit ke zkouškám či studiu daného oboru na jakékoli škole, kterou si zvolíte. Naopak – s rostoucím počtem jejich typů (TSP, NSZ, zkoušky připravované samotnou školou) roste i pestrost nabídky.

Jak vybrat?

Zmíněná „specializace“ kurzu je však výhodou i nevýhodou současně. Než se do něj zapíšete, už byste měli mít představu nejen o tom, jaký obor zvolíte, ale i jakou školu. Zatímco na mnoha fakultách Univerzity Karlovy v Praze, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Pardubice, ale i řadě dalších si obsah přijímací zkoušky připravují jednotlivé fakulty samy, na Masarykově univerzitě v Brně se na většině fakult konají jednotné zkoušky zkoumající připravenost uchazečů ke studiu na této univerzitě.
Na některých školách se zase vyplatí úspěšně absolvovat zkoušky OSP a nestresovat se u přijímacích zkoušek. Také na zdárné zvládnutí právě tohoto typu zkoušek už se některé kurzy zaměřují.

Kde hledat

Pokud už víte, na jakou fakultu či přímo obor se chcete hlásit, vyplatí se prozkoumat přímo stránky dané školy. Přípravné kurzy ke zkouškám na své vlastní půdě pořádá celá řada z nich.
Pestrou škálu kurzů z různých oborů lze ale najít i na stránkách mnohých vzdělávacích agentur. Tyto kurzy někdy zahrnují přípravu na všechny možné zkoušky současně, bez ohledu na konkrétní fakultu, což je výhodné zejména pro nerozhodnuté uchazeče. Ovšem i těm rozhodnutým rozšiřují pole výběru a možnost hlásit se i na jiné školy. A to také není k zahození.
Mezi další formy přípravy beze sporu patří i tzv. nultý ročník či naopak samostatná příprava využívající formu e-learningu (tedy kurzu konaného prostřednictvím internetu). Jinou formou přípravy je pak také pomaturitní studium cizího jazyka spojené s přípravou na konkrétní obor vysokoškolského studia. Využít lze ale čistě i jen internetových stránek jednotlivých škol, protože mnohé z nich nabízejí vzorové testy nebo testy z minulých let. Ty jsou ke stažení bezplatně.

Kdy se hlásit

Na přípravný kurz na vysokou se lze dnes hlásit takřka kdykoli. Celoroční přípravné kurzy sice začínají většinou již v říjnu, ale mnohé jsou jen jednosemestrální, a tak mohou začínat až v lednu nebo i později. Je však nasnadě, že čím blíže jsou přijímačky, tím méně je času na přípravu, a tak klesá i počet kurzů v nabídce a jejich hodinový rozsah. Kurzy konané „na poslední chvíli“ už se zpravidla zaměřují na nejproblematičtější nebo nejzásadnější obsah zkoušek. Přestože, jak bylo řečeno, nejvíce kurzů začíná v říjnu, lze se do některých hlásit i zpětně, a to s adekvátním odpočtem ceny za již uskutečněné hodiny.

Příprava za stovky, ale i za tisíce

Ceny za jednotlivé typy přípravných kurzů se pohybují v řádu tisícovek a jsou závislé na délce, někdy i na zaměření – ty jednoleté vyjdou na asi 5 až 8 tisíc korun. Tyto kurzy se většinou konají o víkendu přibližně dvakrát do měsíce. Ty kratší bývají intenzivnější, nebo dokonce jen několikadenní, a jako takové pak vyjdou i jen na několik stovek. Oproti tomu nultý ročník spojený se studiem jazyka (pomaturitní studium) se šplhá na částku až kolem dvaceti tisíc korun.

K čemu je to dobré

Kdo se cítí být na zkoušky dobře připraven, ať už díky své vlastní vůli a úsilí, či díky škole, kterou právě studuje, pak lze s klidem říci, že pro něj není přípravný kurz nutností. Nikdo navíc nemůže zaručit, že absolvování sebekvalitnějšího přípravného kurzu je zárukou přijetí. Co je ale nepopiratelnou výhodou těchto kurzů, je, že své absolventy připraví na samotný průběh zkoušek – ti se v něm naučí správnému rozložení času i osvojení metodám řešení testů. Takřka samozřejmostí jsou modelové testy nebo generálka na ústní část přijímacího pohovoru. Mimoto se uchazeči díky těmto kurzům mohou s předstihem seznámit s vysokoškolským prostředím a vším, co vysokoškolské studium provází.

Jak vybírat

Přestože se obecně traduje, že nejlepší je zvolit přípravu na té škole, na niž se chcete hlásit, ani nabídka komerčních kurzů není méněcenná. Nejideálnější variantou výběru jsou autentické reference od absolventů daného přípravného kurzu.
Zásadním parametrem je ale samozřejmě i to, z čeho se budou zkoušky skládat – tedy jaký typ zkoušky škola využívá. Pokud však nejste rozhodnuti, na kterou školu, která váš vysněný obor vypisuje, se hlásit, je vhodnější absolvovat některý z komplexních kurzů, které v rámci svého programu posluchače připravují na všechny typy zkoušek. Přípravné kurzy nabízí například agentura Kurzy-fido.cz.
Mezi další parametry, podle nichž byste měli volit, je skladba lektorského týmu (ideální je, pokud kurzy vedou samotní zástupci vysokých škol, kteří jsou s obsahem a průběhem přijímacího řízení seznámeni), ale určitě se zajímejte o množství posluchačů v kurzu, doplňkové materiály (včetně toho, zda jsou již zahrnuty v ceně kurzu), zázemí apod. Také pokud cítíte slabiny jen v některé z částí zkoušek, většina institucí nabízí právě i jen dílčí kurzy (např. matematiky, společenských věd apod.), čímž můžete ušetřit nejen peníze, ale i čas.

Všem uchazečům o studium na vysoké školy, ať už s předchozí pomocí přípravného kurzu, nebo bez ní, přeje celý tým VysokýchŠkol.cz hodně štěstí.

Foto: Shutterstock.com, LMC

Další články k tématu

Studujte a přitom objevujte svět

Chcete studovat a zároveň objevovat svět, zažít dobrodružství a věnovat se smysluplné práci? Zajímá vás příroda, exotické země a rozmanité kultury? Láká vás mezinárodní prostředí nebo chcete studovat v angličtině? Pokud ano, tak objevte možnosti studia na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Fakulta tropického zemědělství nabízí jedinečnou příležitost pro studující, kteří […]

číst více