Získejte praxi na pracovní stáži!

8. 9. 2010 | Studium v zahraničí

Většina aboslventů často mívá i přes – a nebo spíše právě pro – dosavadní náročné a úspěšně zvládnuté studium oproti svým starším kolegům, hledajícím práci ve stejném oboru, nevýhodu v tom, že mají nedostatek praxe. Absolvování pracovní stáže, tedy krátkodobého pracovního pobytu u konkrétní organizace či podniku, se tak zdá být celkem rozumným řešením. Přesto i taková volba vyžaduje určitý čas a mnohdy i určitou míru sebeobětování.

Pracovní stáž nenabízí jenom praxi

To, že pracovní stáž v prvé řadě poskytuje absolventům i studentům kýženou praxi, je celkem nasnadě. Vždyť pro tu vlastně celou anabázi vlastně podstupují. Pracovní stáže jim však nabízejí i získání nových kontaktůcenných zkušeností, osvojení pracovních zvyklostí, možnost uplatnit své stávající znalosti v praxi a v neposlední řadě také vidinu možného uplatnění právě ve firmě či instituci, kde uchazeč pracuje. Pracovní stáže totiž často jednotlivé organizace pořádají zejména proto, aby si doslova „vychovali“ své budoucí zaměstnance, a tak není výjimkou, že po skončení stáže (týká se především absolventů) či po absolvování školy (týká se studentů) přestupují stážisti v těchto firmách do pracovního poměru. Nemalou předností některých typů stáží je i možnost v rámci této praxe vypracovávat i svou diplomovou práci (její téma zpravidla zadává firma, u níž je student na stáži).
Bez ohledu na to, zda je stážista absolventem, či studentem, je však mnohdy zohledňován také věk, který by neměl překročit hranici 30 let.

Pozor na velká očekávání

Řada stážistů vidí v této formě práce záchranný kruh, který jim předá bohatou praxi, možnost přivýdělku a pomůže v nalezení lepšího zaměstnání. Překvapením pro mnohé však může být samotná náplň práce. Protože se většinou jedná o nezaučené studenty či absolventy, bývají alepsoň zpočátku dosazováni do pozic, které nevyžadují velkou zodpovědnost. Navíc jsou často sledováni pečlivěji než ostatní zaměstnanci, což se jim může zdát zprvu poněkud diskriminující. To vše pak může některé stážisty odradit, neboť nabývají pocitu, že práce, kterou během stáže vykonávali, není pro ně a nebo že je úplně jiná, než očekávali. Přitom vždy záleží pouze na organizaci práce ze strany zaměstnavatele a podmínkách, které si s pracovníkem domluví. Vzájemná komunikace zkrátka tvoří nosnou část práce a narazí-li student na společnost, která už má s náborem stážistů nějaké zkušenosti, dá se předpokládat, že se zmiňovaným problémům vyhne.

Na stáž přes školu i na vlastní pěst

Nabídka pracovních stáží (někdy je lze nalézt také pod označením „studentská praxe“, „trainee program“, „traineeship“, „internship“) je dnes relativně široká. Omezující však může být nabídka oborů, v nichž bývají realizovány. Větší šanci najít právě tu „svou“ pracovní nabídku tak máte zpravidla přes fakultu, kterou právě studujete, neboť ta se s největší pravděpodobností bude orientovat spíše na společnosti a instituce, které působí v podobné oblasti jako ona. Chybu však neuděláte, ani pokud se poohlédnete po nabídkách soukromých agentur či samotných firem, které nemusejí přímo spolupracovat se školami, a i přesto pracovní stáže pro studenty a absolventy nabízejí. Zejména v těchto případech je však nutné vybírat pečlivě a předem si zjistit o zvolené agentuře, firmě či instituci co nejvíce informací.

Pro studenty i absolventy

Nabídka stáží se také dost často omezuje na přesné podmínky, které jsou na jednotlivé uchazeče kladeny. Zatímco někde konají nábor pouze pro studenty, jinde mohou po svých uchazečích vyžadovat ukončené vysokoškolské vzdělání. Někde zase přijímají stážisty pouze na základě předem vyžadovaných dokumentů (například diplomu, dokladu o studovaném či absolvovaném oboru, dosavadní praxe či jazykových znalostech, případně referencí apod.), jinde se konají i přijímací řízení formou pohovoru nebo náborem v rámci tzv. assessment center.
Jak je tedy vidět, získat pracovní stáž není zcela zadarmo a vyžaduje určité úsilí. To se však v budoucnu může dobře vyplatit.

Pracovní stáž a odměna

Budoucí stážisté by rozhodně neměli tuto práci brát jako zaměstnání, za nějž mohou očekávat oslňující finanční ohodnocení. Výjimečným jevem dokonce není ani to, že práce odvedená během stáže není hrazena vůbec. Plat však většinou bývá nahrazován alespoň nějakými výhodami či bonusy – těmi nejčastějšími jsou stipendia (hrazená buď vysílající institucí, nebo zprostředkova­telskou agenturou – ne vždy však tato stipendia pokryjí všechny náklady spojené s pobytem), granty (týká se zejména unijních stáží), bezplatné ubytování, strava či doprava, příspěvek na životní pojištění atd. Všichni stážisté pak také obdrží doklad o absolvování stáže.

Vyplnění přihlášky ke stáži určitě nepodceňujte (foto: Stock.XCHNGVyplnění přihlášky ke stáži určitě nepodceňujte (foto: Stock.XCHNG)

Forma pracovního poměru

Pracovní smlouva se zpravidla uzavírá formou pracovního úvazku na dobu určitou, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a u neplacených stáží často také zcela specifickou formou smlouvy.

Délka stáží

Vzhledem k šíři nabídky stáží je rozmanité jejich délka i hodinový rozsah. Některé stáže trvají třeba jen několik týdnů, jinde se lze uvázat třeba i na dva roky. Nejčastěji však stážisté pracují řádově několik měsíců.

Nabídka pracovních stáží

Největší nabídka stáží panuje zejména mezi technickými, ekonomickými, případně zdravotnickými obory. Mezi humanitními obory vede marketing, personalistika či překladatelství.

Hlavně zaujmout

Máte-li zájem o stáž, měli byste postupovat úplně stejně, jakobyste se ucházeli o jakékoli jiné zaměstnání. Firmu, kde byste chtěli najít své dočasné útočiště, proto musíte oslovit a přesvědčit ji o tom, že jste to právě vy, koho by chtěli mít v budoucnu ve svém týmu. Co byste neměli zapomenout předložit, určitě je:

 • přihláška
 • životopis
 • motivační dopis
 • doklad o studiu nebo kopie diplomu (u absolventů)
 • reference (školy, předchozích zaměstnavatelů apod.)
 • doklad o jazykových znalostech
 • získané certifikáty a osvědčení
 • studijní či jiné úspěchy, ocenění apod.

Poplatky za zprostředkování práce

Pokud je práce vypisována samotnou firmou či institucí, zprostředkovatelský poplatek se neplatí. Jiná situace může být u zahraniční stáže, kterou zpravidla zprostředkovávají soukromé agentury. Jejich ceníky se liší v závislosti na rozsahu a typu práce a dalších službách, které daná agentura nabízí.

Nabídky pracovních stáží

Nabídek pracovních stáží je celá řada, nalézt je lze mimo jiné na:

 • stránkách zahraničních odděleních jednotlivých škol a fakult
 • stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), kde lze najít informace o pracovních stážích organizovaných v rámci programu Erasmus, případně Leonardo da Vinci, Grundtvig či Comenius
 • stránkách české pobočky studentské neziskové organizace IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe)
 • stránkách studentské neziskové organizace AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales)
 • portálu PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) řízeném Evropskou komisí – na stránkách samotných firem, institucí a organizací působících ve vašem oboru

(s využitím webu Univerzity Karlovy v Praze a zdrojů uvedených v textu)

foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Program Empower pomůže studentkám, které chtějí podnikat

Agentura JIC zahájila rozvojový program Empower určený pro studentky i nestudentky, které chtějí rozjet vlastní byznys. V rámci šesti bloků se účastnice programu setkají úspěšnými podnikatelkami a získají praktické znalosti potřebné pro vstup do světa podnikání. Program je výběrový s kapacitou pro 15 zájemkyň. V rámci přihlášky můžou ženy představit svůj podnikatelský záměr nebo již existující projekt. Cena […]

číst více

Plzeňský Prazdroj nabízí studentům stáže. Láska k pivu není podmínkou

Ahoj, jmenuji se Claudie a nepiju pivo. Touhle větou se dnes osmadvacetiletá Claudie Endtová představovala, když během studia nastoupila na stáž do Plzeňského Prazdroje. Práce v pivovaru totiž rozhodně není jenom o výrobě zlatého moku. Plzeňský Prazdroj podle webu Czechcrunch v Česku a na Slovensku zaměstnává přes dva a půl tisíce lidí. Zhruba polovina pracuje ve […]

číst více