Vzdělávací strategie na příští desetiletí: Méně míst na gymnáziích, kvalitnější výuka na II. stupni

2. 7. 2020 | Stojí za přečtení

omezení počtu gymnáziíMéně míst na víceletých gymnáziích, postupná redukce jejich počtu, zlepšení kvality výuky na druhém stupni základních škol, důraz na praktickou výuku i schopnost lépe se orientovat v množství informací. To všechno bude zahrnovat vzdělávací strategie pro příští desetiletí, kterou by měla schválit vláda na podzim. Cílem strategie je snížit nerovnosti ve vzdělávání a lépe připravit žáky na život po škole. Změny budou rozloženy do několika fází, z nichž každá bude trvat tři až čtyři roky.

Dílčí strategické kroky jsou propojené. Ministr školství Robert Plaga počítá s tím, že by k omezení kapacit víceletých gymnázií docházelo postupně v několika nadcházejících letech a nejdříve mezi lety 2027 až 2031. To ale jedině v případě, že se mezitím zvýší kvalita výuky na druhém stupni základních škol a dojde ke změnám v dlouhodobých záměrech vzdělávání jednotlivých regionů. Rovněž je potřeba vyhodnotit kapacitu a výběrovost gymnázií, než může proběhnout jejich případná redukce.

„S víceletými gymnázii je výhledově potřeba něco udělat. Ale tím prvním krokem nemůže být zrušení víceletých gymnázií, ale musí to být proměna obsahu vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na druhý stupeň základních škol,” osvětlil svou vizi Plaga. „Je smutnou pravdou, že dnes jsou některá místa, kde víceletá gymnázia odčerpávají z okolních škol víc než třeba třetinu žáků. Já jsem zastánce varianty, kdy by víceletá gymnázia zůstala s nějakou kapacitou, ne jejich úplného zrušení,” upřesnil Plaga.

Za podklady ke Strategii 2030+ stojí tým odborníků, který vede univerzitní pedagog a sociolog Arnošt Veselý z Univerzity Karlovy. Autoři strategie již před časem uvedli, že změny ve vzdělávání by měly vést k tomu, že absolventi škol budou mít více schopností a dovedností využitelných v životě. K tomu by měl mimo jiné přispět důraz na praktickou výuku i práci s informacemi.

Zdroj:
https://www.novinky.cz/