Vysokoškolský diplom jako vstupenka na trh práce. Největší šanci na uplatnění mají technici

12. 11. 2018 | Uplatnění studentů a absolventů

Hire-Me

Pokud se rozhodnete zvolit si studijní obor podle uplatnění na trhu práce, nemůžete v současnosti prakticky šlápnout vedle. Poptávka zaměstnavatelů po zaměstnancích značně převyšuje nabídku, a i když se shánějí častěji po technických pracovnících, ani humanitní obory s pěti procentní nezaměstnaností na tom nejsou zas tak špatně.

Ze statistiky, kterou minulý měsíc vydalo Ministerstvo školství, vyplynulo, možná trochu překvapivě, že větší počet nezaměstnaných eviduje úřad práce mezi absolventy středních odborných škol s maturitou. Těch bylo téměř o 400 více než nezaměstnaných absolventů s výučním listem. Nezaměstnaných gymnazistů bylo 399, tedy skoro desetkrát méně než středoškoláků. U nich se však dá předpokládat, že pokračují dál ve studiu na vysokých školách.

Absolventi vyšších odborných škol se pak za poslední půlrok hlásili na úřad práce čtyřikrát méně častěji než absolventi vysokých škol. Těch úřad práce na konci záři evidoval skoro 1600. Na druhou stranu, počty studentů vysokých škol značně převyšují počty studentů VOŠek.

Pokud se podíváme na celková čísla, která zpracoval Národní ústav pro vzdělávání v roce 2017, můžeme usoudit, že vysokoškolský diplom je pořád zárukou úspěchu na pracovním trhu. Zatímco nezaměstnaných magistrů bylo loni 3,4 procenta, nezaměstnaných středoškoláků s maturitou bylo 5,2 procent. Více nezaměstnaných bylo pak mezi ženami, a to na obou úrovních.

Celková zaměstnanost se aktuálně pohybuje jen kolem necelých tří procent, což je nejnižší číslo za posledních 22 let. Poptávka po zaměstnancích totiž značně převyšuje nabídku – volných pozic je zhruba o 100 tisíc více než nezaměstnaných – a tak jsou šance na uplatnění absolventů napříč obory velmi dobré. Navíc na čerstvé absolventy čeká aktuálně skoro 80 tisíc volných pozic.

Největší poptávka je po absolventech technických oborů. Těch je aktuálně velký nedostatek, zaměstnavatelé se jim proto snaží vyjít vstříc například tím, že už tolik nelpí na praxi. Nejvyšší míru nezaměstnanosti mají naopak absolventi humanitních a společensko-vědních oborů. Přesto to není nijak závratné číslo (pohybuje se kolem pěti procent).

Kromě technických profesí, je velké poptávka také po absolventech lékařských a pedagogických fakult. Ty se tradičně řadí mezi ty s nejnižším počtem nezaměstnaných. Oproti technikům ale nejsou lékaři a učitelé tak dobře placení.

 

Zdroje: MŠMT, NÚV, businessinfo.cz