Vybrané základní školy začnou od září vyučovat techniku

24. 8. 2019 | O studijních oborech

Několik základních škol začneTéměř třicet základních škol se zapojí do pilotní výuky předmětu techniky, který má propojit praktické dovednosti s ovládáním digitálních technologií. V příštím roce by se měl počet zapojených škol zdvojnásobit. Plošně by mohla být technika povinně vyučována od školního roku 2022.

Pilotní výuky se zúčastní vybrané školy, které mají potřebné materiální vybavení a dostatek učitelů. Provoz a náklady na výuku nového předmětu jim uhradí ministerstvo školství. Částka na provoz předmětu na dva roky se momentálně odhaduje na 7,7 milionu korun.

Technika se bude zprvu na školách ověřovat jako součást učiva s tematikou člověk a práce. Předmět se bude vyučovat na druhém stupni místo pracovních činnosti, zpravidla jednu hodinu týdně. Pokud vše proběhne bez komplikací, plánuje ministerstvo školství předmět zavést do školních osnov.

„Máme přibližně dva roky na to, aby se předmět kompletně vyzkoušel na školách, které k tomu mají nejlepší předpoklady. To znamená, že jsou na to nejlépe vybaveny, mají na to učitele a jsou schopny to bez problémů zvládnout,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

S ministerstvem průmyslu a obchodu se zastupitelé MŠMT domluvili, že obsah předmětu přizpůsobí možnostem škol. “Co do formy výuky je nutné nechat školám volnost, a to také s ohledem na materiálně-technické vybavení jednotlivých škol a personální zajištění této nové samostatné oblasti vzdělávání,” uvedl resort. Obsah předmětu se bude měnit na základě výsledků a zkušeností.

Rámcové vzdělávací programy, které určují obsahy učiva, zahrnují technické ma­nuální činnosti už nyní. Žáci se při nich seznamují například s tím, jak se co konstruuje. Dříve se na školách také vyučoval předmět dílny. Podle Havlíčka by se nový předmět měl od dílen lišit tím, že žáky naučí propojovat manuální práci a nové technologie moderním způsobem.

Větší podporu technického vzdělávání dlouhodobě prosazovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Požadavky na rozšíření výuky mají odborníci i u dalších předmětů.

Ministr školství Robert Plaga na začátku roku zahájil debatu o možných změnách v učebních plánech tak, aby byly přehlednější a modernější. Plánované změny by se měly projevit na vznikající Strategii vzdělávací politiky 2030+, která má definovat hlavní cíle, vize a priority českého vzdělání v období přesahujícím horizont roku 2030.

Zdroje: MŠMT, iHNed.cz, ČTK