Více praxe a specializace během studia. UJEP otevírá programy zaměřené na IT

19. 7. 2021 | Pro uchazeče na VŠ

Aplikovaná informatika UJEPPřírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevře v zimním semestru nové studijní programy. V bakalářském a navazujícím magisterském programu Aplikovaná informatika studentům nabídne bohaté praktické zkušenosti, propojí je s odborníky z oboru a umožní jim si během studia vybrat specializaci. UJEP také otevře dva nové programy zaměřené na vzdělávání v oblasti IT. Všechny studijní programy jsou uskutečňovány jak v prezenční, tak kombinované formě studia.

„S výukou aplikované informatiky má PřF UJEP již dlouholeté zkušenosti, nový studijní program však přináší několik zásadních inovací. Našim cílem je připravovat kvalitní odborníky v oblasti informačních technologií se širokým uplatněním v praxi, proto jsme zvolili profesní zaměření studijního programu,“ popisuje nový program Aplikovaná informatika fakulta.

V rámci profesního zaměření se studenti programu budou moct seznámit s databázovými systémy, informační a počítačovou bezpečností či programováním. Absolventi pak mohou nalézt uplatnění v mnoha různých IT profesích v oblasti software i hardware.

Absolventi bakalářského programu mohou po dokončení studia pokračovat na PřF UJEP ve stejnojmenném navazujícím magisterském studiu. „To je zaměřeno na přípravu datových inženýrů, specialistů v oblasti analýzy dat a souvisejících technologií pro jejich získávání, zpracování,“ uvádí fakulta. Studenti budou mít při výuce to nejmodernější zázemí. To jim poskytne nově otevřené Centrum přírodovědných a technických oborů. Přihlášky mohou zájemci posílat až do 2. září 2021.

Mimo programu Aplikovaná informatika, budou na PřF UJEP od září otevírat také dva programy zaměřené na vzdělávání v oblasti IT: Bakalářský program Informatika pro vzdělávání a magisterský program Učitelství informatiky pro střední školy.

„Kvalifikovaných učitelů informatiky je nejen v Ústeckém kraji značný nedostatek, a tak absolventi mohou významně přispět ke zkvalitnění výuky informatiky na základních a středních školách,“ vysvětluje fakulta. Oba programy jsou dvouoborové. Uzávěrka přihlášek do těchto programů je 26. srpna.

Zdroj: UJEP

 

Další články k tématu

Když si studenti plní životní sny díky studiu na PřF UJEP

„Už před začátkem bakalářského studia biologie na PřF UJEP jsem věděla, že se chci stát mořským biologem. Zároveň jsem také věděla, že nebude jednoduché toho dosáhnout,” zmiňuje studentka dálkového studia na Přírodovědecké fakultě Klára Sobotníková o začátku cesty za svým snem. Ten sen se jí splnil. Byla přijata na Hawaii Pacific University! „S Klárou jsme velice […]

číst více