V kampusu UJEP vzniknou nové výukové prostory. Smlouvu o stavbě podepsal rektor on-line

20. 4. 2020 | Aktuality

UJEP_CEMMTECHNa Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně se do on-line světa přesunula nejenom výuka. Rektor školy Martin Balej v pondělí elektronicky podepsal smlouvu o zahájení stavby nových výukových prostor Fakulty strojního inženýrství. Díky tomu se studenti fakulty budou moci definitivně přesunout do kampusu UJEP.

Smlouvu o dílo podepsala univerzita se zhotovitelem a vítězem výběrového řízení sdružením S-VWIS. „Částka, za kterou bude stavba realizována, činí v zaokrouhlení 262 milionů korun, její výstavba by měla být ukončena do dvou let po předání staveniště. Přístrojové vybavení tvoří navíc dalších 22,9 milionů korun,“ uvádí rektor.

V budově s názvem CEMMTECH – přistavené ke stávající budově v kampusu – vznikne prostor s novými učebnami, specializovanými laboratořemi i konzultačními místnostmi. Prostory budou sloužit studentům stávajících studijních oborů a vznikne zde i zázemí pro studenty a akademické pracovníky nově vznikajících studijních programů.

„Jedná se o další rozsáhlou investiční akci směřující k centralizaci aktivit univerzity a dokončování rozvoje Kampusu UJEP. Budova CEMMTECH je jednou ze tří staveb, které budou realizovány z projektu RE:START zaměřeného na hospodářskou restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje,“ uzavírá Balej.