Univerzitu třetího věku je možné studovat i na dálku

5. 2. 2012 | Aktuality

Univerzitu třetího věku je možné studovat, aniž byste museli pravidelně chodit na přednášky do školy. Nový projekt, do kterého se zapojilo již několik českých univerzit, umožňuje seniorům účastnit se takzvané virtuální výuky. Vychází tak vstříc seniorům, pro které je zdravotně nebo časově náročné dojíždět na prezenční kuzy. Zapojit se mohou i zájemci z venkova a z menších měst, kteří bydlí daleko od nejbližší vysoké školy. Výuka je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu. Znalost práce s počítačem přitom není podmínkou k absolvování kurzů. Vše je didakticky přizpůsobeno seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Výuka probíhá prostřednictvím přednášek dopředu natočených vysokoškolskými lektory z různých českých škol. Senioři se mohou každých čtrnáct dní shromáždit v nejbližším konzultačním centru zapojeném do projektu a tam společně shlédnout přednášku na videu. Výuka se může konat v knihovnách, na úřadech, ve školách či v informačních střediscích. Dobu mezi jednotlivými přednáškami mohou účastníci využít k samostudiu podle svých možností. Studium s pomocí internetu nabízí mnohé výhody – například je možné si doma přednášku kdykoliv pustit znovu a látku si zopakovat.

Zájemce o virtuální kurz si musí pouze zjistit, kde se nachází nejbližší konzultační středisko (jejich seznam najdete zde), a poté přímo kontaktovat pověřeného lektora, případně může podat podnět ke vzniku nového informačního střediska v místě svého bydliště. Všechny potřebné informace jsou k nalezení na stránkách projektu.

Také samotné vysoké školy často nabízí prostory k promítání přednášek – například na Vysoké škole báňské v Ostravě je možné si od 20. ledna podávat přihlášky na kurz „Kouzelná geometrie“.

Zdroj: Tisková zpráva VŠB-TUO, stránky projektu E-senior

Zdroj fotografie: Stock.Xchng