Studujte v Česku, zn. anglicky!

13. 8. 2015 | Studium v zahraničí

České vysoké školy nabízejí desítky oborů v angličtině. Podívejte se na některé z nich a přečtěte si zkušenost jednoho ze studentů.

Daniel do Prahy přišel ze Slovenska. Po bakalářském studiu na VŠE se rozhodl změnit působiště a přejít na Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově – a rovnou si vzít obor v angličtině.

Bakalářský titul máš z VŠE, kde jsi studoval v češtině. Proč ses rozhodl v navazujícím studiu pro obor v angličtině?

Začal jsem pracovat v angličtině a přišel jsem na to, že mám problémy s terminologií. I když jsem měl vědomosti v češtině, tak jsem v práci nedokázal odpovídat na složité ekonomické dotazy.

Bylo studium nějak odlišné od oborů vyučovaných v češtině?

Ano, najednou jsem měl k dispozici mnohem víc materiálů, které jsem mohl využít ke studiu. Když se učíte v češtině, skripta máte taky v češtině. Takhle se dostanete i k zahraničním publikacím a dalším materiálům, které byste normálně nevyužili.

Co tě na studiu v angličtině překvapilo? Bylo lehčí, nebo těžší, než jsi čekal?

Na začátku to bylo složitější. Přeci jen najednou musíte dělat všechno v jiném jazyce a porozumět výkladu je ze začátku trochu těžké. Na druhou stranu jsem v některých předmětech stejně měl anglické výrazy i když jsem studoval v češtině. Část terminologie totiž zkrátka nemá české ekvivalenty, nebo se nepoužívají.

Na co by se měli uchazeči o studium v angličtině připravit?

Asi hlavně na to, že si budou muset rychle zvyknout na cizí jazyk. Jinak se ale výuka od oborů vyučovaných v češtině příliš neliší.

Kde co studovat

Pokud vás studium v angličtině zajímá, kompletní seznam oborů vyučovaných v jiném než českém jazyce najdete na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vybrat si můžete ze široké palety možností. My si stručně představíme jen některé z nich.

Pozor, s některými anglickými studijními obory se pojí poplatky za každý odstudovaný semestr. Proto si u nich vždy pečlivě přečtěte podmínky získání vysokoškolského titulu.

Česká zemědělská univerzita

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – v prezenční formě bakalářského studia můžete studovat anglické obory Agriculture and Food nebo Sustainable Use of Natural Resources. Na ně v magisterském programu navazuje například obor Natural Resources and Environment.

Provozně ekonomická fakulta – studijní obory Economics and Management, Business Administration a Informatics můžete na ČZU studovat jak v bakalářském, tak magisterském programu.

Technická fakulta v angličtině nabízí jen navazující magisterský obor Technology and Environmental Engineering.

Fakulta tropického zemědělství nabízí v angličtině jen magisterské programy, zato si můžete vybrat ze široké nabídky, například Animal and Food Science in Tropics and Subtropics, International Development and Agricultural Economics nebo Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics.

Fakulta životního prostředí má ve svém portfoliu prezenční anglické magisterské obory Environmental Modeling, Land and Water Management, Landscape Planning a Environmental Geosciences.

Fakulta lesnická a dřevařská nabízí bakalářské obory Game Management a Forestry. Na magistru pak můžete navázat studiem oboru Forestry, Water and Landscape management či Tropical Forestry and Agroforestry.

Univerzita Karlova v Praze

Na 17 fakultách Univerzity Karlovy v Praze je akreditováno více než 600 studijních oborů. Z toho téměř dvě stovky bakalářských, a některé z nich v angličtině. A to třeba…

Matematicko-fyzikální fakulta – Bioinformatics, General Computer Science, Programming and Software Systems, Software and Data Engineering, Applied Physics, General Physics, Physics Directed Towards Education (i kombinovaně)

Pedagogická fakulta – Early Music Performance Practice, English Language Oriented at Education, Choir Conducting Oriented at Education, Music Oriented at Education, Musical Instrument Oriented at Education, Russian Language Oriented at Education

Fakulta sociálních věd – Economics and Finance

Fakulta tělesné výchovy a sportu – Physical Education and Sport (i kombinovaně), Physiotherapy

Fakulta humanitních studií – Liberal Arts and Humanities (i kombinovaně)

Přírodovědecká fakulta – Biochemistry, Bioinformatics, Biology, Ecological and Evolutionary Biology, Demography and Economics, Demography and Social Geography, Demography and Sociology, Environmental Protection, Geology, Geotechnology, Management of Natural Resources, Environmental Chemistry, Chemistry, Chemistry Oriented at Education, Medicinal Chemistry, Molecular Biology and Biochemistry of Organisms

Evangelická teologická fakulta – Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice (jen kombinovaná forma studia)

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí v angličtině bakalářský obor Bachelor of International Business

Na Fakultě podnikohospodářské se můžete přihlásit do studijního oboru Corporate Finance and Management

Národohospodářská fakulta v angličtině otevírá obor Economics.

Masarykova univerzita v Brně

Lékařská fakulta – Physiotherapy, General Medicine (magisterský obor, MUDr.), Dentistry (magisterský obor, MDDr.); plus několik navazujících magisterských oborů

Filozofická fakulta – bakalářský obor English Language and Literature

Přírodovědecká fakulta – bakalářské obory Geology (i kombinovaně), Applied and Environmental Geology (i kombinovaně)

Pedagogická fakulta – Special Education (i kombinovaně), Teacher Training in Foreign Languages – English Language (i kombinovaně), Special Education – Inclusion Study (i kombinovaně), Lower Secondary School Teacher Training in Special Education (i kombinovaně), Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature (i kombinovaně)

Ekonomicko-správní fakulta – Economics, Economic Policy, Public Economics and Administration, Regional Development and Tourism, Business Management (i kombinovaně), Economic Information Systems, Finance, Finance and Law

České vysoké učení technické

Pestrou paletu anglických bakalářských programů nabízí ČVUT. U mnoha z nich si můžete vybrat i to, zda chcete studovat prezenční, nebo kombinovanou formou. Které obory tedy připadají v úvahu? Building Structures (jen prezenčně), Computer Aided Design, Environmental Engineering, Information and Automation Technology, Power Engineering and Process Technology, Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering, Applied electronics, Communication Technology, Multimedia Technology, Network and Information Technology, Robotics, Senzors and Instrumentation, Systems and Control, Applied Electronics Engineering, Electrical Engineering and Management, Hardware Systems, Computer Science, Software Systems, Intelligent Transport Systems (jen prezenčně), Biomedical Technician, Information Systems and Mnagement (jen prezenčně), Computer Engineering (jen prezenčně), Computer Science (jen prezenčně), Information technologies (jen prezenčně), Software Enineering (jen prezenčně).

Univerzita obrany

Několik oborů vyučovaných v anglickém jazyce nabízí i státní Univerzita obrany. Pokud sníte o kariéře v armádě, můžete vybírat z následujících studijních programů:

Fakulta vojenského leadershipu – National Defence Economics (Logistics), Military Management, oba bakalářské programy v prezenční formě studia

Fakulta vojenských technologií – prezenční bakalářské obory Communication and Information Systems a Weapons and Ammunition

Univerzita nabízí v angličtině i několik doktorských studijních programů.

Zdroj obrázků: freeimages.com