Jak na soft skills? Studujte i mimo školní lavice!

26. 3. 2013 | Rady maturantům

I když se v souvislosti s vyhlídkami na úspěšně složenou maturitou nebo zkoušky na vysokou nejčastěji skloňují přípravné kurzy, nejde o jediný druh mimoškolního vzdělávání, který může budoucím maturantům pomoci v těchto oblastech uspět. Během celého roku se mohou zúčastnit i řady jiných aktivit.

Spousta středních i vysokých škol, organizací i komerčních subjektů pořádá během roku i takové aktivity, které mohou do jisté míry přispět ke konečnému úspěchu středoškoláků v jejich další studijní dráze. Funkci klasických přípravných kurzů sice přímo nemají, ale mohou pomoci rozšiřovat obzory a rozvíjet znalosti v dané oblasti. O tom, že účast v nich může uchazečům o studium na vysoké škole přinést cenné body nebo alespoň téma k pohovoru během přijímacího řízení, ani nemluvě.

Rozvoj znalostí v mimoškolním vzdělávání

Jednou z takových mohou být třeba akce pořádané tzv. Generací Y. Ty se zaměřují především na ty žáky a studenty, které baví vše kolem přírodních věd a techniky. Cílem projektu pak není nic jiného, než v nich tento zájem podpořit a dále rozvíjet a především je motivovat k dalšímu studiu právě takto zaměřených fakultách. Během roku se zájemci díky aktivitám Generace Y mohou zúčastnit různých seminářů, workshopů, ale i táborů, zájmových kroužků a soutěží. Webové stránky projektu realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.

Web: www.generacey.cz

Zajímavým projektem (nejen) pro maturanty pak může být i BRKOS (BRněnský KOrespondenční Seminář). Jde o dálkový seminář určený pro všechny středoškoláky, případně i mladší ročníky, kteří mají rádi matematiku. Je organizován pod záštitou Sekce matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a spočívá, jak lze snadno odvodit, v korespondenční soutěži v řešení matematických úloh. Ti nejlepší se mohou za odměnu dostat na matematické soustředění a získat drobné ceny. Pro maturanty má ale případná účast v BRKOSu zejména ten benefit, že si díky jeho aktivitám mohou upevnit či rozvíjet matematické znalosti a logické myšlení.

Web: brkos.math.mu­ni.cz

Na vědu se orientuje také projekt Junior Science Café zastřešený občanským sdružením Otevíráme. Určen je především mladým lidem ve věku 13 až 19 let. Projekt v sobě zahrnuje cyklus neformálních diskusních setkání vědců a mladých lidí se zájmem o vědu, a to na různých místech v České republice – nejčastěji v různých komorních prostorách, jako jsou galerie, kavárny nebo studentské kluby.

Web: sciencecafe.cz

Kurzy, konference

Během celého školního roku se také určitě vyplatí brouzdat na internetu a pátrat po akcích pořádaných vzdělávacími či kariérními společnostmi. Jedním z dobrých zdrojů těchto informací může být i sekce Konference a odborná školení na stránkách Jobs.cz. Na některé z nich se mohou studenti dostat i se slevou. Užitečná pro účely vyhledávání nějakého relevantního kurzu či školení může ale být třeba i tato stránka na stejném portálu.
Na kurzy pro studenty různého charakteru se zaměřuje například Agentura Aha. Pokud ale máte touhu si namísto znalostí posílit spíše paměť, můžete zkusit kurz společnosti ProSTar, s.r.o., zaměřený právě na efektivní učení a rozvoj paměti.

Přípravné jazykové kurzy

Většina přípravných kurzů k maturitě či přijímačkám se orientuje na matematiku, přírodní vědy, češtinu nebo všeobecné znalosti, ale existují i takové, které připravují na zkoušku z cizího jazyka. Poohlédnout se po nich lze kupříkladu u jazykových škol a agentur, i když někdy je pořádají i některé vysoké školy. Pilovat jazykové znalosti můžete však i úplně zadarmo – příkladem jsou kurzy pořádané International Student Clubem Českého vysokého učení technického v Praze.

Online testy

Není žádnou novinkou, že vzdělávat se lze dnes celkem běžně i z pohodlí domova. Maturanti si mohou vyzkoušet různé typy testů na internetu, a to často na specializovaných webových stránkách (například www.oscio.cz, www.odmaturujzmatematiky.cz, www.zkousky-nanecisto.cz, testy.vzdelani.cz a mnohých dalších). Některé jsou však placené.
Pokud už máte zvolenou konkrétní vysokou školu, na kterou se chcete hlásit, určitě se vyplatí prozkoumat právě i její stránky. Řada škol na nich totiž zveřejňuje testy z minulých ročníků přijímaček, ale také třeba e-learningové kurzy (jako například Masarykova univerzita).
Kromě znalostních testů se ale určitě vyplatí vyzkoušet si některý z kariérních testů, které mohou nerozhodnutým maturantům naznačit, jakým směrem se v další studijní dráze ubírat. Zástupcem takového testu může být třeba ten s názvem Na co se hodím, který lze na jít na stránkách pracovního portálu Jobs.cz.

Foto: sxc.hu