Studium přímo ve firmě by mohly umožnit průmyslové doktoráty

10. 3. 2023 | Aktuality

průmyslové doktorátyKombinaci studia na českých vysokých školách a ve firmách by mohly v budoucnu umožnit průmyslové doktorské programy. Šlo by o studium spojující akademický výzkum a praktickou zkušenost přímo v konkrétní firmě. Nápad představilo ministerstvo pro vědu a výzkum. Na stůl ho teď dostane pracovní skupina, která bude řešit, jak by celý program mohl fungovat v praxi.

Obdobné programy existují v zahraničí. Zpravidla se orientují na aplikovaný výzkum odpovídající potřebám konkrétní firmy nebo oboru. V Česku by mohl průmyslový doktorát přispět k posílení spolupráce mezi firmami a vysokými školami. „V celém našem systému chceme posílit transfer zhodnocování výsledků vědy i pro průmyslové využití a potřebujeme posílit spolupráci mezi firmami a univerzitami. A právě nástroj průmyslových doktorátů tomuto posílení spolupráce přispěje,“ uvedla ministryně pro vědu Helena Langšádlová.

Na každého studenta by připadli dva školitelé, jeden z univerzitní sféry, druhý z firemního prostředí. Na tématu doktorského studia by se škola s firmou domlouvaly společně. Firma by pak hradila padesát procent nákladů na projekt studenta.

Studenti průmyslových doktorátů by měli na výběr ze dvou variant. Mohli by buďto pracovat pro firmu a zároveň studovat, nebo pracovat pro univerzitu a dostávat peníze od firmy díky smlouvě o poskytování služeb.

Výhody by z toho mohly mít obě strany. Studenti by díky průmyslovým doktorátům získali odborné vzdělání spojené s praktickou zkušeností. Firmy by zase spolupracovaly s prvotřídními výzkumnými pracovníky a dostaly by přístup k tomu nejlepšímu dostupnému vybavení a infrastruktuře.

Program by současně nabízel nový zdroj financování doktorského studia, na němž by se nově podílely i firmy. V současnosti řada studentů doktorských oborů musí kvůli nevyhovující výši stipendií zároveň pracovat i studovat, což má negativní dopad na jejich výzkumnou činnost. Odráží se to i na skutečnosti, že až dvě třetiny studentů doktorské studium nedokončí.

Zdroj: Novinky.cz

Další články k tématu

Doktorandi kvůli nízkým stipendiím končí se studiem

Doktorandi kvůli nízkým stipendiím končí se studiem

Až dvě třetiny doktorských studentů nedokončí studium. Hlavní příčinou jsou nízká stipendia nebo nekvalitní vedení školitelů. Ačkoliv má doktorské studium být prací na plný úvazek, kvůli nedostačujícím stipendiím si studenti musí přivydělávat chozením na brigády. „Není to něco, co lze smysluplně dělat po práci či o víkendech. Není to příprava na budoucí povolání jako bakalářské …

Na laborky i o prázdninách. Zlínští studenti si mohli po lockdownu osahat vědu v praxi

Na laborky i o prázdninách. Zlínští studenti si mohli po lockdownu osahat vědu v praxi

Většina vysokých škol je o prázdninách pro studenty zavřená a znovu se otevírá až s novým semestrem. Výjimkou je Fakulta technologická na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. I po ukončení zkouškového univerzita otevřela své laboratoře a na čtyři týdny do nich umožnila přístup zájemcům z řad studentů. „Když jsme v průběhu letního semestru zjistili, že …

Místo koupaliště k soustruhům. Učni dohánějí praxe během prázdnin

Místo koupaliště k soustruhům. Učni dohánějí praxe během prázdnin

Někteří učni musí i o prázdninách chodit do školy. V srpnu je totiž čekají závěrečné zkoušky. Žáci posledních ročníků učilišť tak na poslední chvíli dohánějí mezery v praktické výuce, jejíž konání během roku zkomplikovala protiepidemická opatření. Kvůli pandemii ministerstvo školství umožnilo posunout termín závěrečných zkoušek až do 31. srpna. Většina škol této možnosti nevyužila a zkoušky pořádala …