"Právnická" soutěž pro vysokoškoláky

18. 1. 2012 | Aktuality

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem práv vyhlásily po jednoleté odmlce studentskou soutěž o Cenu IUS et SOCIETAS.

Cena bude udělena za původní a zároveň dosud nepublikovanou esej, která bude obsahovat nejzajímavější podněty a otázky z oblasti práva a justice. Soutěž se vyhlašuje zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol. Ti mohou své práce předložit v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Rozsah vlastní práce, tedy bez titulní strany a dalších příloh, je omezen na maximalně 30 normostran (tj. 54 000 znaků včetně mezer).

O vítězi a dalších cenách bude rozhodovat porota složená ze zástupců vyhlašovatelů ceny a spolupracujících institucí. Celková finanční odměna pro laureáty může činit až 100 000,– Kč. O počtu udělených cen i o rozdělení finančních prostředků rozhodne právě porota.

Nejzazší termín pro zaslání soutěžních příspěvků je stanoven na 31. května 2012. Eseje přitom musejí být doručeny jak v elektronické formě na adresu int@law.muni.cz, tak i v tištěné verzi na adresu Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Bližší informace o soutěži naleznete zde. Doplňující dotazy pak lze směřovat přímo na oddělení vědy a výzkumu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, tel.: 549 491 206, e-mail: int@law.muni.cz.

Zdroj: www.iusetsocietas.cz

Další články k tématu