Cenu firmy Merck vyhrála studentka Univerzity Pardubice

26. 2. 2014 | Aktuality

Studentka Simona Janků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obsadila první místo v celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck 2014“.

V 17. ročníku soutěže bojovalo celkem 25 studentů ze sedmi českých vysokých škol. Vítěze vybrala devítičlenná odborná porota. Ta posuzovala nejen kvalitu a přínos předložených prací, ale také vlastní prezentaci výsledků.

Simona Janků soutěžila s prací „Příprava a charakterizace vysoce zesítěných monolitických stacionárních fází pro separace malých molekul“. Druhé místo získala studentka Aneta Laryšová z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě za práci „Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie“. Jako třetí se umístil Kamil Mikulášek z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za práci „Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC“.

Soutěž se uskutečnila ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické. Odbornou záštitu letos převzala Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pod vedením prof. Ing. Karla Ventury, CSc. a doc. Ing. Martina Adama, Ph.D.

Další ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie, v pořadí již osmnáctý, se uskuteční pod taktovkou kolektivu z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, a to ve dnech 4. a 5. února 2015.

Zdroj: tisková zpráva