Stavitelem nanečisto na Fakultě stavební!

17. 6. 2011 | Tiskové zprávy

Co je to univerzita a proč bych na ní měl studovat? Co vše se zde mohu naučit? Jaké obory se vyučují na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava? Na tyto a také celou řadu dalších otázek se pokusí odpovědět pracovníci fakulty žákům šestých tříd několika ostravských základních škol v úterý 21. června 2011.

Popularizace technických a přírodovědných oborů je nedílnou součástí aktivit směřujících k zvýšení zájmu žáků středních škol o studium na technických a přírodovědných oborech vysokých škol. O malý krok kupředu se posunuli pracovníci Fakulty stavební VŠB-TUO a ve své akci, kterou nazvali „Stavitelem nanečisto“ se pokusí oslovit a zaujmout žáky mnohem mladší. Pro začátek se jedná o deset pětičlenných družstev, která budou plnit celou řadu úkolů.

„Myslím, že žáci ZŠ a SŠ nemají odpor k technice, ani k přírodním vědám jako takovým. Všechny děti jsou zvídavé a všechny baví zajímavé pokusy v chemii a fyzice a poutavé vyprávění o hlubinách moře nebo výzkumu léků. Záleží jen na způsobu, jak nadchnout a připoutat jejich vnímání k poznání a odhalování „tajemství“ oborů, které umožní udržitelný rozvoj lidstva v souladu s přírodou planety. Kromě jiných aktivit je tedy nutná i vhodná propagace technických a přírodovědných profesí“, říká proděkan Fakulty stavební doc. Miloslav Řezáč.

V půldenním soutěžním dopoledni pod názvem „Stavitelem nanečisto“ se skrývá řada překvapení a her, které mladé stavitele jistě zaujmou. Kromě poznávání hornin a významných staveb světa si budou moci postavit nejvyšší stavbu, ale k tomu také budou muset poznávat stavební materiály. Nevyhnou se ani skládání hlavolamu či puzzle, jehož obrazem je fotografie fakulty. A aby ani pohyb nechyběl, čeká je zdolání klasické opičí dráhy. Je nutné ukázat dětem, jaká je náplň práce těch, kdo vystudují stavební fakultu. Je nutné jim ukázat, že budou mít dveře otevřené nejen na odborné pozice, ale také pozice manažerské. V neposlední řadě je třeba ukázat žákům a studentům středních škol, že naopak po vystudování humanitních věd je rozšiřování kvalifikace směrem k technickým a přírodovědným oborům náročnější a často nemožné.

Mgr. Táňa Kantorková
manažerka pro vnější vztahy
telefon: 597 323 700
e.mail: tana.kantorkova@vsb.cz
www.vsb.cz