Stavění lega, malování čínských znaků i on-line olympiáda. Školy ukazují, jak pečovat o psychiku

12. 5. 2021 | Studentský život

jak pečovat o psychiku Duševní pohoda (z angličtiny „wellbeing“) se dostává čím dál víc do středu zájmu vzdělávacích institucí. Proti mentálním problémům se školy snažily systematicky bojovat i před příchodem nemoci covid-19, ale je to právě celosvětová pandemie, která tuto problematiku ještě více zviditelnila. Příkladem jsou mezinárodní školy, které vedle on-line poradenských služeb přicházejí i s dalšími nástroji, jak systematičtěji pečovat o duševní zdraví studentů.

Mezinárodní školy jsou vzdělávací instituce s výukou v angličtině, které navštěvují žáci různých národností. Tyto školy kladou důraz na propojenost s ostatními zahraničními školami, na mezinárodní kontext jako takový a čím více také na mentální zdraví. Podle společnosti ISC Research je právě péče o mentální zdraví dětí při výběru mezinárodní školy pro rodiče stále důležitější. Mezi „zbraně“, které tyto školy v boji s duševními problémy nasazují, patří sdružování a vzájemná interakce mezi školami, zapojení vlastních studentů, ale i třeba stavění z lega.

Napříč zeměkoulí: lekce jógy i kaligrafie

Jednou z výhodou mezinárodních škol je jejich propojování.  Například spolek Cognita sdružuje 11 škol po celém světě. Pro udržení zdravé mysli si spolek stanovil několik pravidel. Patří mezi ně dostatek kvalitního spánku, vyvážená strava, přiměřená ale dynamická pohybová aktivita, spojení s ostatními i se sebou samým či angažovanost v naplňujících aktivitách a pomáhání ostatním.

Sdružení mezinárodních škol Nord Anglia Education School (NAE) zase vytváří a sdílí on-line lekce jógy a kaligrafie. Ta byla sice dříve doménou škol v Číně, nyní se ale díky NAE může šířit celosvětově, jako efektivní mentální cvičení.

Žáci škol NAE také přišli s nápadem on-line olympiády. Sdílí fotky svého sportovního úsilí, které pak společně s dosaženými úspěchy mohou na konci roku přeměnit na medaile (například za nejrychlejší uběhnutí „stovky“). Žáci se také podílejí na tvorbě podcastu „A little Bit of Genius“ (Tak trochu génius), kde moderátoři z řad studentů zpovídají úspěšné osobnosti z oblasti kultury i byznysu. Hlavním tématem podcastu je houževnatost. „Je to vlastnost, u které stále více rodičů očekává, že ji bude škola rozvíjet,“ uvedlo sdružení NAE pro server PIE news.

NAE nezanedbává ani své učitele. Své podněty i starosti mohou kantoři sdílet se svými kolegy po celém světě například pomocí aplikace MS Teams.

Malajsie: pozitivitu střeží plyšák

Mezinárodní školy mezi sebou také soutěží. V rámci International School Award vzájemně sdílí své nejlepší praktiky, kreativní úsilí, skupinovou spolupráci a inovace. Soutěží se v několika kategoriích. Vedle kategorie životního prostředí, mezinárodního dopadu, kterou mimochodem vyhrála v roce 2021 International School of Prague, mohly školy soutěžit ve způsobu, jak si nastavit duševní pohodu.

Vítězem poslední zmíněné kategorie se stala malajsijská mezinárodní škola v Kuala Lumpuru. Když musel být kvůli koronaviru uzavřený tamní kampus, vytvořila škola on-line zpravodajskou místnost, kde se studenti a zaměstnanci mohli seznámit s příběhy ostatních. Heslem projektu byla pozitivita a její hledání v každodenním životě, symbolem se stal maskot v podobě plyšového černého partnera. V rámci „Pawsitivity“ (paw z angličtiny packa) se pak studenti a učitelé mohli sblížit on-line s ostatními kolegy například hrou na hudební nástroj nebo jen výměnou úsměvů.

Vietnam: proti asijskému workoholismu

Některé školy přímo vzdělávají studenty, aby byli schopni psychicky podpořit své kolegy. Mezinárodní škola v Ho Či Minově městě ve Vietnamu školí své starší studenty, aby zvládli rozřešit drobné rozepře vznikající při on-line komunikaci. „Myslím, že je pro nás důležité mít jasný smysl existence, získávat pozitivní energii ze společenských interakcí i vybalancovávat naše životy,“ myslí si Jack, jeden z proškolených studentů. Jack stejně jako spolužáci zároveň pociťuje hodně nejistot ohledně budoucnosti.

Díky Jackovi a ostatním starším studentům se tak mohou jejich spolužáci v pohodlí vlastního domova vyzpovídat, aniž by je někdo přerušoval nebo citlivé výpovědi poslal někam dále. Tyto pohovory navíc probíhají pod dohledem rodičů, kteří ale nesmějí do dialogů zasahovat. Žáci tak mohli v tomto ohledu vzdělat i své rodiče.

Vztah rodičů a dětí v asijských zemí bývá totiž komplikovaný. Vedle špatné komunikace očekávají rodiče od svých potomků často výborné studijní výsledky, což s sebou přináší hodně stresu. Další proškolený seniorní student Hiromi se domnívá, že to má co dělat s konfuciánskými kořeny a kulturou. „Někdy si připadám, že školy máme až nad hlavu, ale protože vidíme, jak ostatní nepolevují, cítili bychom se trapně, kdybychom si právě my trochu odpočali. Z dlouhodobého hlediska je tohle nezdravý přístup,“ stěžuje si Hiromi. Stejně jako Jack však vidí v komunikaci s ostatními studenty naplnění: „Pozice, do které jsem se přihlásil… ze mě vytvořila houževnatějšího, solidárnějšího člověka, který myslí na druhé.“

Spojené arabské emiráty: systematická péče

O mentální zdraví svých studentů se systematicky po celou dobu školní docházky stará i mezinárodní škola v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. První dva roky například žáci ve skupinkách staví z lega, což podle referentky pro podporu vzdělávání Helen Douglasové rozvíjí „přátelství a komunikaci, buduje odolnost, toleranci a obecně schopnost řešit problémy způsobem, který snižuje frustraci a úzkost“.

Od třetího do šestého ročníku se žáci dubajské školy zaměřují na rozvoj slovní zásoby týkající se emocí. Vytvářejí emocionální mapy, kam se snaží popsat své aktuální pocity i stavy, kterých by chtěly dosáhnout.

Později se důraz přesouvá od emoční inteligence k budování pozitivního vnímání sebe sama, nezávislosti, empatie k druhým a zvládání stresu. Zvláště v posledních dvou ročnících se pak studenti zapojují do projektu, kde se zaměřují na duševní pohodu ostatních. „(V minulosti například) nejstarší studenti participovali na diskuzních setkáních, jejichž tématem byla vzájemná podpora a projevy laskavosti a ohleduplnosti. Studenti také mluvili se svými mladšími kolegy o budování sebevědomí a sebeúcty,“ uvedla Douglesová.

Zdroje: The PIE news, ISC Research