Když se akademici propojí s praxí - spolupráce Masarykovy univerzity a festivalu Cinema Mundi

7. 3. 2011 | Stojí za přečtení

Místo překladů, které končí pouze na stole pedagoga, se studenti jazyků pustili do překládání titulků k oscarovým filmům. Projekt, který spojil Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a Mezinárodní filmový festival Cinema Mundi, představuje koordinátorka projektu Athena Alchadizu.

Všechno to začalo před rokem, kdy kinosály v Brně obsadil první ročník festivalu Cinema Mundi. Divákům nabídl neanglicky mluvené filmy, které se v daném roce ucházely o ocenění Oscarem. Čestným festivalovým hostem byl tehdy chilský režisér a spisovatel Miguel Littín, který v rámci programu besedoval se studenty romanistiky. Setkání si velmi pochvaloval, což organizátory inspirovalo k tomu, aby pro příští ročník prohloubili spolupráci s vysokoškolskými studenty.

A výsledek? Podzimní překladatelské semináře, na kterých studenti připravovali titulky k cizojazyčným filmů druhého ročníku festivalu. Nad veškerou prací bděla odborná asistentka Ústavu románských jazyků a literatur Athena Alchazidu.

Měli studenti zkušenosti s překládáním filmových titulků předtím, než se pustili do spolupráce s Cinema Mundi?

Pokud vím, tak ne. Tuším, že kolegové z francouzské filologie se svými studenty film překládali, ale účelem tehdy bylo proniknout do slangového jazyka mládeže, a ne do problematiky titulkování. Proto to byla pro drtivou většinu studentů nová zkušenost. Pozvali jsme si tudíž do Brna odborníky, kteří studentům na seminářích vysvětlovali specifika překladu titulků a předávali jim své zkušenosti. Zmínit mohu například renomovanou překladatelku Annu Kareninovou, odbornici na překlady z francouzštiny. Pořádali jsme i společné besedy, abychom si mohli vyměnit zkušenosti a navzájem si představit svou práci.

Děkan filozofické fakulty Masarykovy univerzity Josef Krob s koordinátorkou projektu Athenou Alchazidu.

Jakým největším výzvám museli studenti při překládání čelit?

Dobře udělané titulky k filmu by měly být schopny pojmout smysl celé scény. A to tak, aniž by nutily diváka přespříliš číst a nevnímat tak detaily v obraze, které mohou mít pro příběh filmu zásadní roli. Dialogy postav navíc často naráží na reálie dané země, které nám mohou být zcela neznámé. Studenti si tak museli vyhledávat informace o zvycích, o kterých mnohdy nic netušili, a citlivě je učinit srozumitelnými i pro českého diváka. Kromě překladů proto naši studenti letos připravili také lektorské úvody k projekcím. Na těch některá kulturní specifika daného regionu publiku nejprve vysvětlí, aby si diváci z filmu odnesli kvalitnější zážitek.

Takže přeložením titulků práce studentů neskončila?

Neskončila. Na naší fakultě vychováváme jak budoucí překladatele a tlumočníky, tak i pedagogy. Kromě hlavního programu festival nabízí školám speciální projekce s besedami, které jsou v režii našich studentů. Vypracovali k nim pracovní listy, které se věnují tématům filmů. Tyto pracovní listy by měly podněcovat diskuzi o důležitých otázkách, které se ve filmu řeší. Například ve filmu Ilegálně je ústředním tématem přistěhovalectví. Tuší středoškoláci, jaký je rozdíl mezi emigrantem a imigrantem? Co je podle nich svoboda? Odpovědi na tyto otázky dostanou během diskuzí po projekcích prostor. Naši studenti tak mají možnost prostřednictvím besed vyzkoušet své pedagogické schopnosti a propojit tak se svým studiem i další společenskovědní disciplíny.

Internet je plný amatérských titulků, které se dají zdarma stáhnout k většině zahraničních filmů. Co si myslíte o jejich kvalitě?

Já sama s nimi nemám velkou zkušenost, ale řeknu to takto. Kvalitní titulky by stejně jako jakýkoliv jiný kvalitní překlad měly precizně pracovat jak s původním jazykem, tak s jazykem, do kterého se překládá. Studentům připomínám, že ačkoliv nestudují češtinu, musí dbát nejen o zlepšování jazykových dovedností v cizím jazyce, ale měli by se umět také adekvátně vyjádřit v jazyce mateřském, který je třeba kultivovat.

Bude spolupráce s festivalem pokračovat i nadále?

Ještě je na podobná tvrzení brzy, ale já doufám, že ano. Byla to neocenitelná zkušenost jak pro studenty, tak i pro nás, pedagogy. S posluchači překladatelských seminářů napříč různými jazyky jsme měli velmi podnětné besedy. Studenti si během nich navzájem demonstrovali problémová místa překladů. Bylo zajímavé nahlédnout do práce kolegů potýkajících se s jiným jazykem. Právě to propojení kateder, které spolu běžně nespolupracují, bylo velmi inspirativní. A překvapila mě i nadšená odezva u studentů. Posílali mi děkovné emaily za to, že se projektu mohli zúčastnit.

Zdroj fotografie: www.cinemamundi.info