Speciál o OBORECH: Umělá inteligence

22. 10. 2013 | O studijních oborech

Jestli vám nedělá problém matematika a chcete mít jistotu, že po absolvování vysoké školy najdete práci, vyberte si za obor svého studia umělou inteligenci.

Bavila vás na střední škole matematika? Zajímáte se o počítače? Chcete po vysoké škole najít uplatnění v oboru? Pokud jste odpověděli třikrát ano, přihlaste se na obor umělá inteligence. České vysoké školy ho nabízejí na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. „Pomůže vám najít zajímavější práci než většina příbuzných oborů,“ říká Jakub, magisterský student umělé inteligence na Českém vysokém učení technickém.

Obor, který má budoucnost

„Umělá inteligence je určitě obor s budoucností. Aplikuje se skoro všude a jednou z jeho výhod je, že ho počítače hned tak nenahradí. Jste to totiž vy, kdo počítači nahrazuje jiná zaměstnání,“ pokračuje Jakub se smíchem. „Kdosi řekl, že je to dokonce obor vytváření nezaměstnanosti.“

Na umělé inteligenci se studenti učí, jak přimět stroje přemýšlet. Umělá inteligence nejsou pouze roboti, ale třeba také navrhování sofistikovaných počítačových systémů nebo interpretace a analýza dat. „Podstatou dataminingu je získávání znalostí z dat. To znamená například schopnost rozpoznat ze záznamů o nákupech nákupní návyky a trendy. Podle toho zase obchody mohou měnit a vyvíjet obchodní strategie,“ vysvětluje Jakub.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní v aplikovaném výzkumu, jako vývojáři inteligentních aplikací, v průmyslových společnostech, nebo v pozicích využívajících optimalizaci systémů. Dobrou zprávou pro ty, kdo o studiu umělé inteligence uvažují, je i to, že dostatečné znalosti má jen málo lidí. Díky tomu je hledání zaměstnání snazší a práce je velmi dobře ohodnocená. „Na oboru nás začínalo necelých třicet, několik lidí ještě v průběhu studia skončilo,“ říká Jakub. Ačkoliv ještě studuje, práci už si našel a potvrzuje, že konkurence v oboru není příliš velká. „Vzali mě hned po prvním pohovoru.“

Kde studovat?

Masarykova univerzita v Brně – Fakulta informatiky

Brněnská univerzita je jediná česká vysoká škola, která umělou inteligenci nabízí už na bakalářském stupni. Bakalářské i navazující magisterské studium nesou název Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka. Oba stupně studia jsou na Masarykově univerzitě pouze prezenční.

O bakalářském stupni se na stránkách oboru píše, že je „zaměřen na získání výchozích znalostí v oblasti umělé inteligence, tj. počítačových systémů, které myslí a chovají se jako člověk. S touto oblastí úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka (ZPJ), které věnuje pozornost „lidským“ jazykům (čeština, angličtina,…) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.“

Stránky oboru: http://www.fi.muni.cz/…bc-umi.xhtml

Magisterské studium zase nabízí „získání pokročilých znalostí v oblasti umělé inteligence a řešení složitých problémů v nejrůznějších oblastech aplikované i teoretické informatiky. V rámci oboru lze studovat počítačové zpracování přirozeného jazyka, reprezentaci znalostí a jejich management, plánování a rozvrhování, agentní technologie, odvozování s neurčitostí, strojové učení a dolování z dat.“

Stránky oboru: http://www.fi.muni.cz/…gr-umi.xhtml

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd

Specializaci „Umělá inteligence“ nabízí v magisterském studiu Západočeská univerzita v Plzni. Na stránkách o ní píše následující: „Specializace studijního oboru Kybernetika a řídicí technika se zaměřením na poznatky z vybraných oblastí využití metod umělé inteligence v technické i společenské praxi. Jsou studovány metody a postupy UI, které lze uplatnit zejména v případech řešení složitých úloh, kdy využití standardních a exaktních matematických postupů nevede vždy na řešitelnost problému. Student získá informace z oblasti aplikace inteligentních metod rozhodování, z oblasti navrhování a realizace systémů komunikace člověk-počítač mluvenou řečí, počítačového vidění, neuronových sítí, znalostních systémů apod. Průprava z oblasti strojového řešení i velmi složitých problémů, a to na základě jejich dekompozice na jednodušší úlohy, umožní studentům aplikovat osvojené postupy i při řešení běžných každodenních problémů.“

Stránky oboru: http://www.fav.zcu.cz/…inteligence/

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

ČVUT nabízí umělou inteligenci na magisterském a doktorském stupni studia. Oba obory se dají studovat prezenčně, či kombinovaně, a to v jak v češtině, tak v angličtině.

Magisterské studium absolventovi slibuje, že bude „schopen navrhovat a aplikovat inteligentní systémy v oblastech, jako jsou např. automatické rozvrhování a plánování, analýza dat, formalizace expertních znalostí a jejich využití pro automatické uvažování. Za tímto účelem bude schopen posoudit výpočetní náročnost potřebných algoritmů a zaručit efektivitu navrhovaných systémů prostřednictvím softcomputingových (zejm. biologicky inspirovaných), distribuovaných (zejm. multi-agentních) a dalších strategií.“

Stránky oboru: http://oi.fel.cvut.cz/…-inteligence

O doktorském studiu umělé inteligence na ČVUT se toho na internetu příliš nedočtete. „Doktorandi dále prohlubují teoretické znalosti v oboru, zaměřují se na konkrétní pole výzkumu v rámci některého z pracovišť, která fakulta poskytuje,“ říká o doktorském studiu Jakub.

Stránky oboru: http://www.fel.cvut.cz/…902V035.html

Zdroj fotografií: sxc.hu