Speciál O OBORECH: Rekreologie

7. 11. 2009 | O studijních oborech

Rekreologie, aneb věda o rekreaci? Může to tak být! Avšak nečekejte vědecky posvěcené zkoumání polehávání na pláži. Rekreologie je oborem aktivního prožití volných chvil. Jakou úlohu tu hrají její studenti a absolventi? Dozvíte se v našem speciálu o oborech.

Charakteristika oboru

Rekreologie je oborem mladým, vznikajícím se stoupající duševní i fyzickou zátěží našich povolání v dnešním uspěchaném světě. S tím se pojí nové požadavky na kvalitní odreagovaní se, odpočinek a plné využití volného času. Zaměření oboru není úzce specializované, naopak specializací se nabízí více, neboť i volnočasových aktivit je pestrá paleta. Většinově se však soustředí na aktivity sportovní – tradiční i netradiční. Co je pro obor velmi podstatné a nezbytné, je komunikace s lidmi – právě o práci s lidmi-klienty tu běží.

Náplň studia

Co vás čeká při studiu? Především hodně sportu a pohybu. Mezi vyučovanými povinnými předměty se objevují různé sportovní disciplíny od klasických (atletika, basketbal, plávání volejbal, gymnastika) po ty méně klasické (sportovní hry – netradiční a méně známé, horolezectví, lezení na umělé stěně, kanoistika). V povinných předmětech se také nevyhnete těm zaměřeným na teorii komunikace a práce s lidmi (psychologie, pedagogika, sociologie, didaktika, komunikativní dovednosti), na anatomické a biologické znalosti (základy fyziologie, fyziologie zátěže, základy první pomoci, anatomie) a předmětům rozvíjejícím podnikatelský um a osvětlujícím celkových pohled na teorii rekreologie a tělesné kultury. Nepovinné předměty nabídku rozšiřují a zpestřují, zaujmout vás může výchovná dramatika, regenerační a sportovní masáže, wind surfing, golf, tance, frisbee, reflexní techniky, snowboard, hra v životě člověka, survival – kurz přežití v zimní přírodě, jachting či kondiční kulturistika. A čeká vás také povinná praxe.

Mezi vyučovanými povinnými předměty se objevují jak klasické sportovní disciplíny, tak i ty méně běžné foto: Stock.XCHNGMezi vyučovanými povinnými předměty se objevují jak klasické sportovní disciplíny, tak i ty méně běžné (foto: Stock.XCHNG)

Profil absolventa

Po ukončení studia by absolventi měli zvládnout nejen individuální i skupinovou práci s klienty, ale také získávat finanční zdroje pro uskutečňování volnočasových aktivit a zabezpečit příslušné materiální podmínky. Měli by být připraveni na rizikové faktory bezpečnosti pohybových činností, umět podle plánu zrealizovat praktické pohybové činnosti ovlivňující zdraví, vyhledávat a zpracovávat potřebné informace, orientovat se v širokém spektru volnočasových aktivit vhodných pro své klienty. A ve kterých institucích a organizacích se uplatní? Může jít o rekreační zařízení, školní i mimoškolní organizace, výchovné instituce, fitness centra, programová centra, vzdělávací a rozvojová centra, lázně, cestovní kanceláře, hotely, sportovní kluby, případně neziskové organizace pracující v oboru.

Přijímací zkoušky

U přijímaček se připravte na písemné testy z cizího jazyka, z všeobecných vědomostí i biologie. Ale hlavně na podání požadovaného tělesného výkonu. To znamená, že pro přijetí si budete muset rychle doběhnout a doplavat, ukázat, že víte kam míříte v basketbale a volejbale a že jste pány svého těla v gymnastických cvičeních. Vaši budoucí kantoři si s vámi možná budou chtít také nejdříve popovídat v rámci ústního pohovoru.

Kde studovat?

Přehled programů REKREOLOGIE