Speciál O OBORECH: Mikroelektronika

22. 10. 2010 | O studijních oborech

Technicky zaměření uchazeči jistě ocení atraktivní obor s širokým polem uplatnění a odborné specializace – tím vším mikroelektronika rozhodně je!

Náplň studia

Student by měl získat znalosti z oblasti analogových a digitálních signálů, materiálů, výrobních procesů a výpočetní techniky, zvláště pak s orientací na mikroelektroniku, na návrh elektronických přístrojů a aplikace elektronických obvodů a systémů. Studenti se později mohou zaměřit na počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh a technologii elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, mikroelektronické senzory, mikro- a nanotechnologie, technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů, návrh a výrobu desek plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku, organizaci výroby či podnikatelské minimum. Velmi podstatné jsou také poznatky z informačních a komunikačních technologií.

Předměty

Student může dle svého zaměření volit z pestré palety předmětů, kam patří například Návrh mikroelektronických systémů, Aplikace mikroelektronických systémů, Technologie mikroelektronických systémů, Elektrotechnické materiály a výrobní procesy či Diagnostika, spolehlivost a jakost. Důležitou součástí výuky je také praxe, kdy student ve vybrané firmě stráví čtyři týdny.

Kde se dá studovat

Za mikroelektronikou se můžete vydat jedině na Vysoké učení technické do Brna na Fakultu elektrotechniky a komunikačních studií. Tříletý bakalářský obor Mikroelektronika a technologie je možné studovat prezenčně i kombinovaně v rámci programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika. Navázat můžete dvouletým magisterským oborem Mikroelektronika, potom se dá pokračovat i do doktorského studia.

Studium může být hotový Matrix…

Studium může být hotový matrix…

Uplatnění absolventů

Absolvent disponuje znalostmi v oblasti návrhu a počítačové simulace analogových a digitálních integrovaných obvodů, návrhu elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, v technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, dále v oblasti elektrotechnických materiálů a výrobních procesů, návrhu a výroby plošných spojů, technologii povrchové montáže, v testovací a měřicí technice, ekonomice a organizaci výroby a v základech podnikání. Absolventi tak naleznou uplatnění jako odborníci zejména v oblastech návrhu, konstrukce a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení s vestavěnou inteligencí, integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji a povrchovou montáží. Uplatní se rovněž při návrhu a vývoji elektronických systémů a zákaznických integrovaných obvodů, v obchodní a servisní činnosti, příp. v nižších řídicích a manažerských funkcích v elektronických firmách a společnostech.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky tvoří testy z matematiky a fyzicky, jejichž modelové testy najdete na tomto odkazu. Přihlásit se můžete také na přípravné kurzy.

Více informací

web ústavu

Zdroj fotografií: stock.xchng

Další články k tématu

Hodnocení univerzit: Nejsnadněji najdou zaměstnání absolventi technických oborů

Hodnocení univerzit: Nejsnadněji najdou zaměstnání absolventi technických oborů

V nejnovějším žebříčku Quadrelli Simmons, který hodnotil úspěšnost absolventů univerzit na pracovním trhu, zvítězily na plné čáře technické obory. Ačkoliv žebříček nehodnotil školy přímo podle studijních programů, na předních příčkách se umístily univerzity právě s tímto zaměřením. České univerzity skončily ve druhé a třetí stovce.   Jedním z hlavních kritérií, podle kterých QS univerzitám přidělovalo body, byla spolupráce …

číst více
Porovnání oborů: Anglistika-amerikanistika

Porovnání oborů: Anglistika-amerikanistika

Obor anglistika-amerikanistika, lidově anglistika, patří možná trochu překvapivě mezi nejžádaněji obory na našich dvou největších veřejných univerzitách – brněnské Masaryčce a pražské Karlovce. Hned po psychologii se tento obor těší největšímu zájmu uchazečů o studium na filozofické fakultě. Jaké jsou rozdíly mezi studiem anglistiky v Brně a v Praze? Na to jsme se ptali dvou absolventek bakalářského …

číst více
OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

Jak říkal Paul Henry Dietrich: Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě. Pokud se jí chcete naučit rozumět a není vám jedno, co se děje kolem vás, můžete si vybrat hned z několika vysokoškolských studijních oborů. V druhé části našeho eko přehledu jsme jich pro vás našli dalších osm. Tentokrát s technickým zaměřením. Obor Inženýrství životního prostředí Pro …

číst více