Speciál O OBORECH: Geoinformatika

1. 11. 2010 | O studijních oborech

Baví vás informatika a hledáte pro ni praktické a konkrétní využití? Rádi byste ji zkombinovali s geografií? Nebo byste se chtěli stát odborníky v poměrně mladém a rychle se rozvíjejícím oboru? Pak by pro vás geoinformatika mohla být tou správnou volbou.

Co je to geoinformatika

Již samotný název „geoinformatika“ napovídá, že jde o vědu kombinující geografii a informatiku. Geoinformatika se zabývá především vytvářením digitálních map v počítači a analýzou prostorových dat. Do sféry geoinformatiky spadá například vytváření navigačních systémů GPS, dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, ale také modely pro prognózy a podporu rozhodování (geoinformatik je například schopen vypočítat, kde bude vhodné postavit nový obchodní dům vzhledem k rozložení hustoty obyvatel a pozici již existujících nákupních center), trojrozměrná vizualizace a virtuální realita.

Kde je možné studovat geoinformatiku

Tento studijní obor můžete studovat na následujících státních vysokých školách: ČVUT v Praze na Fakultě stavební, Univerzita Palackého na Přírodovědecké fakultě pod názvem „Geoinformatika a kartografie“, v Ostravě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na Hornicko-geologické fakultě a v neposlední řadě můžete zvážit Masarykovu univerzitu, která nabízí geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě ve třech kombinacích: Geoinformatika a regionální rozvoj, Geoinformatika a trvalá udržitelnost a Geoinformatika a geografická kartografie.

Přijímací zkoušky

Pokud se budete na geoinformatiku hlásit na MU, stačí vám dobrý výsledek v Testu studijních předpokladů. Na pražské ČVUT vás čeká test z matematiky a ústní pohovor, na Univerzitě Palackého budete skládat oborový test z matematiky a geografie, přičemž testy z minulých let si můžete stáhnout z webových stránek katedry geoinformatiky. Vysoká škola báňská přijímací zkoušky často promíjí, při výběru uchazečů přihlíží především ke studijním výsledkům ze střední školy.

Předměty

Předměty se samozřejmě budou lišit podle toho, pro jakou univerzitu se rozhodnete. Můžete se ale setkat se základy kartografie, informatiky, programování, statistiky, s matematikou, s předměty zabývajícími se geoinformačními systémy nebo s územním plánováním. Přidat si můžete také například dálkový průzkum země, digitální modely reliéfu nebo úvod do studia krajiny. Počítejte také s praxí a s různými terénními cvičeními.

Názor studenta

O svůj názor se dělí Michal Zimmermann, student geoinformatiky a geografické kartografie na Masarykově univerzitě:

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

„Geoinformatika je dost zjednodušeně řečeno dělání map na PC. Na Masarykově univerzitě máme ale první dva semestry stejné předměty jako obyčejní geografové. Zájemcům o studium se bude hodit znalost práce na počítači a angličtiny, studium je náročné na čas, ale jinak se dá v pohodě zvládat. Na MU se vyučují tři geoinformatické obory a pouze na tom mém se vyskytuje matematika. Na geografii se mi líbí, že je hodně praktická – ke každému předmětu jsou cvičení. S geoinformatikou můžete dělat ve státní sféře i v soukromém sektoru. A tak jako u všech IT oborů, i tady by měly být peníze velmi slušné.“

Další články k tématu

NOVÉ OBORY: Ochrana veřejného zdraví i dopravní psychologie

NOVÉ OBORY: Ochrana veřejného zdraví i dopravní psychologie

Každý rok otevírá olomoucká škola několik nových oborů. Při výběru jejich zaměření se řídí poptávkou veřejnosti. Letos tak v nabídce přibudou obory z oblasti tělesného i duševního zdraví. Fakulta zdravotnických věd otevře program orientovaný na podporu a ochranu zdraví. V rámci něj budou vysokoškoláci studovat široký okruh zdravotnických oborů ze dvou oblastí: epidemiologie a prevence infekčních a neinfekčních …

číst více
On-line zkouškové na Masarykově univerzitě: 150 hodin příprav i konzultace se studenty

On-line zkouškové na Masarykově univerzitě: 150 hodin příprav i konzultace se studenty

Již druhý semestr probíhá na českých vysokých školách zkouškové převážně on-line. Jak vnímají stávající situaci vyučující? Na Masarykově univerzitě převažuje neutrální pohled. Většina brněnských učitelů totiž vnímá jak pozitiva, tak i negativa on-line zkoušení. Část oslovených učitelů pak on-line zkoušení zcela odsuzuje a jiní si ho naopak pochvalují. „Osobně se domnívám, že vhodně nastavené on-line ústní …

číst více
"Přeji si spoustu motivovaných studentů, jejichž úspěšná kariéra začala u nás," říká děkanka FEK

"Přeji si spoustu motivovaných studentů, jejichž úspěšná kariéra začala u nás," říká děkanka FEK

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni oslavila v roce 2020 třicet let od svého vzniku. Co nabízí zájemcům o studium ekonomických oborů, popisuje děkanka fakulty doc. Michaela Krechovská. Fakulta vzdělává generace ekonomů již po tři desetiletí. Loni oslavila kulaté narozeniny… Ano, je to tak, loni jsme oslavili 30 let. Fakulta ekonomická byla založena v roce 1990 …

číst více