Speciál O OBORECH: Cestovní ruch na soukromých školách

20. 6. 2012 | O studijních oborech

Při pohledu na současnou nabídku i poptávku po zájezdech všeho druhu se zdá, jako by snad nebyla ani žádná krize. Jenže aby tomu tak bylo a aby si lidé mohli svou dovolenou užít dosyta, musí se někdo hodně ohánět. Jsou to odborníci na cestovní ruch, které u nás vzdělává řada vysokých škol, z toho hned několik soukromých. A právě na ty se nyní zaměříme.

Cestovní ruch je a bude součástí života lidské populace. Co se mění, je intenzita využití toho, co trh s turistickými aktivitami nabízí, ale i jeho samotná struktura a převažující trendy. Odvětví je to tedy věru pulsující – nyní jen záleží na tom, jak se mu bude dařit. A právě od toho jsou tu studijní obory zaměřené na cestovní ruch a vše s ním spojené. Studenti se v nich učí, jak co nejlépe a nejefektivněji dosáhnout spokojenosti turistů i na turismu závislých provozů.

Co je, když se řekne… cestovní ruch

Obor cestovní ruch pod sebe zahrnuje vše, co souvisí s přechodným pobytem lidí, od rozhodnutí o konečné destinaci a délce setrvání přes cestu tam i zpět a program pobytu až po činnost agentur, cestovních kanceláří, společností zaměřených na turistické aktivity a další přidružené oblasti.

O oboru

Kromě samotných poznatků o provozu a plánování cestovního ruchu či možnostech turistických aktivit studenti získávají i důležité znalosti o tom, jak se dobře uplatnit v podnikatelské sféře. To zahrnuje znalosti podnikatelského práva, ekonomiky cestovního ruchu, účetnictví, obchodního práva, managementu a řízení lidských zdrojů, marketingu, psychologie atp. Nemalý důraz je také kladen na výuku cizích jazyků, komunikační a řečnické schopnosti, schopnost vést menší či větší personál atp. Posluchači však nejsou vzděláváni jen v pouhém udržení stávajícího stavu oboru, ale jsou motivováni i k vytváření novinek v oblasti cestovního ruchu, ke snaze rozšířit jejich kvalitu i různorodost, zlepšovat propagaci a informovat o České republice v tuzemsku i v zahraničí atp.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na tento obor se na privátních školách zpravidla konají pouze z prověření jazykových znalostí (v závislosti na škole jsou to znalosti jednoho až dvou jazyků), případně z motivačního pohovoru.

Školné

Školné na soukromých vysokých školách poskytujících obory zaměřené na cestovní ruch činí 19 400 (VŠOH), 23 000 (VŠOH), 32 500 (VŠH), resp. 55 000 korun (VŠCRHL) za semestr prezenčního studia. V případě kombinované formy studia je to 20 000 (VŠH), resp. 30 000 korun (VŠCRHL).
Na vyšších odborných školách činí roční školné 4000 (VOŠ KV), resp. 5000 korun (AHOL – VOŠ) pro obě formy studia.

Předměty

Mezi předměty vyučované v rámci oboru cestovní ruch mohou posluchači kromě výše zmíněných narazit například na Zásady obchodního jednání a etikety, Multikulturní management, Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Geografii cestovního ruchu, z volitelných mj. na Marketingovou komunikaci ve službách, Kongresový a incentivní cestovní ruch, Památky České republiky, Průvodcovské služby v cestovním ruchu, Animaci v cestovním ruchu, Personalistiku, Výzkum trhu v cestovním ruchu, Etiku a ochranu spotřebitele, Lázeňství, Řečnický výcvik atp.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia se ponejvíce uplatňují v podnicích z oblasti cestovního ruchu, ale díky výše nastíněným studijním předmětům jsou jejich možnosti všeobecně mnohem širší.
V závislosti na zvolené specializaci se však přeci jen většinou uplatňují v hotelových řetězcích, u dopravců spojených s turistickými aktivitami, v cestovních kancelářích a agenturách, malých a středních firmách poskytujících ubytování a stravování, v managementu a marketingu hotelů a lázeňských zařízení, v kulturních, lázeňských a sportovně rekreačních provozech, v průvodcovských službách, v resortech zaměřených na udržitelnost a rozvoj cestovního ruchu v určité destinaci, v gastronomických provozovnách, v organizacích zabývajících se způsoby trávení volného času aj.

Kde obor studovat na soukromých školách

Vzhledem k tomu, že již sám pojem cestovní ruch je velmi široký, nabízejí jednotlivé školy více dílčích oborů, z nichž každý se kromě všeobecného portfolia znalostí o cestovním ruchu zaměřuje na jeho určitý směr.

  • VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ

Bakalářský studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Bakalářský studijní obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu (Bc., P/K; 3 roky)
Web: www.hotskolabrno.cz

  • VYSOKÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ

Bakalářský studijní program: Ekonomika a management
Bakalářský studijní obor: Management cestovního ruchu (Bc., P/K; 3 roky); Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství (Bc., P/K; 3 roky)
Web: www.vsh.cz

  • VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R.O.

Bakalářský studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Bakalářské studijní obory: Hotelnictví (Bc., P/K; 3 roky); Management destinace cestovního ruchu (Bc., P/K; 3 roky); Management volného času (Bc., P; 3 roky)
Magisterské studijní obory: Management hotelnictví a lázeňství (Mgr., P/K; 2 roky); Management destinace cestovního ruchu (Mgr., P/K; 2 roky)
Web: www.vsh.cz

  • VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

Denní studium: Cestovní ruch (DiS., P; 3 roky)
Dálkové studium: Cestovní ruch (DiS., P; 4 roky)
Web: voskv.cz

  • AHOL – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Denní studium: Cestovní ruch (DiS., P; 3 roky)
Dálkové studium: Cestovní ruch (DiS., K; 3,5 roku)
Web: www.ahol.cz

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol
Foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Jak si vybrat studijní obor

Jak si vybrat studijní obor

Čeká vás letos rozhodování, na jakou VŠ si podat přihlášku? Pokud zatím vůbec netušíte, jaký obor je pro vás nejvhodnější, poradíme vám, jaké otázky si musíte před rozhodnutím zodpovědět i jak zjistit, jaké jsou vaše silné stránky. Ujasněte si své cíle Předtím, než si podáte přihlášky, měli byste si zodpovědět následující: Proč vlastně chci jít …

číst více
Vyhozené peníze za zavřené školy. Studenti v UK a USA studují draze z domova

Vyhozené peníze za zavřené školy. Studenti v UK a USA studují draze z domova

Zatímco v Česku je vysokoškolské vzdělání na většině škol pro studenty zdarma, ve Spojených státech a Velké Británii se za studium platí často i částky v řádech milionů. Nic se na tom nezměnilo ani teď, kdy jsou kvůli pandemii koronaviru vysoké školy zavřené. Studenti dál platí za dálkové studium z domova. „Jsou to vyhozené peníze – kvůli zkrácenému …

číst více
INFOGRAFIKA: Na vysoké školy míří silné ročníky. Úbytek studentů se zastavil, cizinců přibývá

INFOGRAFIKA: Na vysoké školy míří silné ročníky. Úbytek studentů se zastavil, cizinců přibývá

Posledních několik let počet studentů na vysokých školách klesal. Nyní však na školy míří silné ročníky a podle výroční zprávy o vzdělávání v Česku v roce 2019 se trend úbytku studentů zastavil. Loni zaznamenaly školy šestiprocentní nárůst poprvé zapsaných studentů a v budoucnu by číslo mělo podle predikcí ministerstva školství ještě růst. Celkem za posledních 10 let …

číst více