Speciál O OBORECH: Cestovní ruch

20. 8. 2013 | O studijních oborech

Obory zaměřené na cestovní ruch jsou výsledkem spojení jak humanitních, tak, a to zejména, ekonomicko-manažerských disciplín. Zpravidla ho vypisují právě fakulty orientované na ekonomii a management.

O oboru

Obor svým absolventům nabízí možnost se aktivně a odborně zapojit do všech klíčových aktivit provozovaných v rámci cestovního ruchu, ať už na lokální, regionální, nebo celosvětové úrovni. A zdaleka se přitom nejedná jen o přípravu, organizaci a závěrečné zúčtování dovolenkových zájezdů.
Mezi znalosti nabyté během studia patří i řízení pracovních sil, prezentační dovednosti či způsoby plánovaní, založení a vedení podniku. Mimoto se studenti naučí strategiím propagace, marketingu a úspěšné realizace různých činností v cestovním ruchu.
Studiem podporovaná a rozvíjená znalost cizího jazyka studentům umožňuje uplatnit se i v zahraničí. Absolventi si navíc z většiny fakult odnášejí certifikát o znalosti cizího jazyka na úrovni odborné státní zkoušky a nebo i licenci průvodce v cestovním ruchu.

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení jsou na jednotlivých fakultách nabízejících obor spojený s cestovním ruchem velmi různorodá. Je už jen na uchazečích, kde se rozhodnou uplatnit své vlastní znalosti a preference.
Například přijímací zkouška na Fakultě informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové se skládá z písemného testu ze všeobecných znalostí (s důrazem na základy společenských věd a zeměpis) a z testu z anglického jazyka. Zkoušky na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě či na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci jsou analogické, jen zde mají uchazeči možnost volby mezi anglickým a německým jazykem. Na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze se zase skládá test z matematiky a ze dvou cizích jazyků, na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně z matematiky a pouze jednoho jazyka. Na Obchodně-podnikatelskou fakultu v Karviné Slezské univerzity v Opavě se pak uchazeči dostanou jen přes úspěšnou zkoušku z ekonomie, společenského přehledu a matematiky. Jiné už je to třeba na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde se uchazeči setkají se zde již obvyklým Testem studijních předpokladů. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zase své uchazeče přijímá na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek.

Předměty

Jak už jsme uvedli, studium cestovního ruchu zahrnuje široké spektrum oblastí a tomu také odpovídá nabídka studijních předmětů. Patří sem vše od matematiky, ekonomie a podnikové ekonomiky přes statistiku, právo, regionální historii, veřejné finance, účetnictví a geografii až po předměty zaměřené na oblast kulturního dědictví, turismu či informačních a komunikačních prostředků a samozřejmě pak i na řízení lidských zdrojů a marketing. Nedílnou součástí studia je výuka nejméně jednoho, někdy však dokonce až tří cizích jazyků.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném dokončení bakalářského studia se jeho absolventi mohou uplatnit na středních manažerských, personálních nebo ekonomicky zaměřených pozicích v celém spektru organizací, od komerčních subjektů po instituce státní správy.
Zakotvit mohou v cestovních kancelářích a agenturách, v centrálách a regionálních agenturách cestovního ruchu, ve správách národních parků, rekreačních oblastech a střediscích pro děti i dospělé, ubytovacích zařízeních, v oblasti kongresové turistiky aj. Stát se mohou například průvodci nebo delegáty agentury.
Uplatnit se mohou ale i v marketingovém a PR oddělení, jehož pracovníci zviditelňují daný produkt v cestovním ruchu mezi odbornou i širokou veřejností, jsou schopni zajistit účast na veletrzích a oborových fórech a dokáží uplatnit všechny klíčové nástroje pro efektivní propagaci.
Kdo nevyhledává aktivní, praktickou činnost, může se nechat zlákat vidinou odborně-analytické práce, kdy může například analyzovat aktuální stav rozvoje cestovního ruchu v dané oblasti nebo vytvářet prognózy budoucího vývoje, vytipovávat oblasti s dobrými předpoklady pro rozvoj atp.

Kde obor studovat

Obory zaměřené na cestovní ruch u nás nabízí celá řada veřejných i soukromých škol. Informace o některých z nich naleznete například v tomto a nebo tomto článku, případně můžete využít náš vyhledávač studijních oborů. Užitečný vyhledávač ale nabízí například i portál Jobs.cz.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

US-MBA: Příležitost, jak poznat zajímavé lidi

Chcete být tím správným manažerem a lídrem pro svou firmu a držet krok se současnými trendy v businessu? Anebo stojíte na začátku kariéry a potřebujete přenést nabyté znalosti do praktické roviny? K tomu Vám pomůže manažerský vzdělávací program US-MBA v Brně na Fakultě podnikatelské VUT. Získáte tak nejen celosvětově uznávaný titul MBA, ale zejména kvalitní know-how […]

číst více