Soutěž o nejlepší studentský IT diplomový projekt 2014 - ACM SPY

10. 8. 2014 | Aktuality

ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je soutěž českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Jejím cílem je podpořit studenty v jejich studiu, ale také jim pomoci uplatnit výsledky své snahy v praxi. Soutěž organizuje společnost Profinit ve spolupráci s českými a slovenskými univerzitami, odbornou záštitu soutěži udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Přihlásit se může každý student či absolvent denního studia libovolné univerzity nebo fakulty na území České a Slovenské republiky se zaměřením na informatiku a informační technologie, kdo obhájil diplomovou práci v některé z oblastí informatiky a informačních technologií na magisterském nebo inženýrském stupni studia v akademickém roce 2013/2014. Do soutěže studenty přihlašuje fakulta, přičemž maximální možný počet přihlášených diplomových prací je deset (a současně ne více než 10 % ze všech absolventů druhého stupně). Diplomová práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Do finále může postoupit jen práce, která byla úspěšně obhájena.

Autor nejlépe hodnocené práce získá 1 000 eur, jeho vedoucí pak 200 eur. Hodnotné ceny však získají všichni finalisté soutěže, každý účastník pak obdrží certifikát o úspěchu nominace do soutěže. Uzávěrka přihlášek je 19. září 2014, samotné odevzdání práce fakultou musí proběhnout přes systém EasyChair do 25. září 2014. Více informací najdete na stránkách organizátora soutěže.

Zdroj: www.acm-spy.cz
Foto: sxc.hu