Soutěž o nejlepší bakalářskou, diplomovou a disertační práci

16. 6. 2014 | Aktuality

Rozumíte bezpečnosti počítačových sítí a napsali jste o tomto tématu závěrečnou práci? V tom případě čtěte následující řádky velmi pozorně. Výzkumná skupina Cognitive Research ve spolupráci s ČVUT vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou, diplomovou a disertační práci přispívající k pokroku v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Soutěž je otevřená pro všechny doktorandy z libovolné univerzity či akademické instituce v České republice. Bakalářské a magisterské kategorie se mohou účastnit pouze studenti ČVUT.

Hlavní cenou pro kategorii disertace je finanční odměna 35 000 Kč, za nejlepší diplomovou práci získá autor 25 000 Kč a pro vítěznou bakalářskou práci je to 10 000 Kč.

Tematické okruhy:

  • Detekce anomálií, malware a síťových hrozeb
  • Klasifikace síťového provozu a anomálií
  • Big Data technologie
  • Metody strojového učení a rozpoznávání
  • Zpracování signálu
  • Teorie her, agentové technologie
  • Teorie grafů
  • Softwarové inženýrství

Svou práci můžete přihlásit do 13. září 2014.

Zdroj: cvut.cz