Setkání českých a japonských odborníků na VŠB-TU Ostrava

2. 9. 2010 | Tiskové zprávy

Od pondělí 6. září do pátku 10. září 2010 proběhne na VŠB-TU Ostrava již čtvrtý ročník česko-japonského workshopu „New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts“, kterého se zúčastní na 37 japonských a 25 českých odborníků na hodnocení degradačních procesů materiálu a na analýzu poškození konstrukčních čás­tí.

Tisková zpráva, 2. září 2010

Česko-japonský workshop probíhá na technické univerzitě již od roku 2004 vždy ve dvouletých cyklech. Setkání není jen možností k diskusi nad odbornými problémy, ale také příležitostí k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a Japonskem.

„Domnívám se že na naší univerzitě máme docela dobrou tradici v pěstování disciplín, které souvisí s tématikou konference, která je podpořena i zájmem průmyslových podniků Ostravska. Japonsko je průmyslově vyspělá země a vědecko výzkumná pracoviště, která se zabývají rozvojem disciplín materiálového inženýrství dosahují vynikajících výsledků. Workshop je dobrá příležitost, jak využít možnosti a seznámit se s výsledky japonských kolegů“, říká prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., z VŠB-TUO.

Na letošním česko-japonském workshopu se bude hovořit o těchto tématech:

  • Degradační procesy v materiálech
  • Spolehlivost inženýrských částí v provozu
  • Transfer výsledků materiálového výzkumu do průmyslu

Jednacím jazykem workshopu je angličtina. Jeho součástí je i poznávací exkurze na památky UNESCO do Kroměříže a Lednice.

Mgr. Táňa Kantorková

manažerka pro vnější vztahy

telefon: 597 323 700 e.mail: tana.kantorkova@vsb.cz